Thomas Friedman og New York Times er tvilende til Bushs Irak-planer. Årsak: Han må ha mer støtte (fra FN), ikke for å vinne krigen, men for å «vinne freden» – bygge opp Irak etterpå til å bli det Bush har talt om, et demokratisk forbilde for muslimske land. Friedman tviler ikke på Bushs motiver, men […]

Les mer

Lederen for menneskeskjold-kampanjen i Irak, Ken O’Keefe, sier til AFP at menneskeskjoldene ikke skal utplasseres ved skoler og sykehus «fordi de er mindre viktige for sivilbefolkningen enn vannverkene og elektrisitetsverkene.» Ken O’Keefe, a former US marine who fought in the 1991 Gulf War before launching the human shield operation and renouncing his US citizenship in […]

Les mer

En 31 år gammel algerier, Rachid, har flyktet fra hjemlandet der han var fengslet, til London der han oppholder seg ulovlig. Han snakker til The Observer om «the mesh of religion, politics and violence that creates killers.» «…Algerians combined noisy support for Chirac’s anti-American stance last weekend with pathetic pleas for visas. France denies us […]

Les mer

«En taktisk og moralsk utfordring», kalles dilemmaet i denne NYT-artikkelen om amerikanske etterretningsorganisasjoner/militæres avhør av terrormistenkte/al-Qaida-bakmenn. Man beveger seg på kanten av tortur. Eller ofte over, hva sies om «forcing them to stand or kneel in uncomfortable positions in extreme cold or heat»? Andre problemer er naturligvis at de mistenkte holdes på steder som den […]

Les mer

Moralisme George W. Bushs religiøsitet og tale blir mistenkeliggjort som moralisme. Krigsmotstanderne ser imidlertid helt annerledes på pavens engasjement mot USAs Irak-planer, eller her i Norge på biskopenes engasjement «for fred». For ikke å snakke om SVs plutselige kirkegang. Opportunister. Kirkens deltagelse gir krigsmotstanden en tilsynelatende større «justification», Men det handler i høyeste grad om […]

Les mer

Matt Frei er en av BBCs bedre. I dag traff han spikeren på hodet: USA hadde ventet at debatten i Sikkerhetsrådet skulle dreie seg om containment av Irak. I stedet har Frankrike snudd det til å dreie seg om containment av president Bush og hans politikk. Internt er administrasjonen rasende. Dette kommer ikke til å […]

Les mer

Sunnanaa slår alle rekorder: I beste sendetid i Dagsrevyen, fikk han seg til å si at Irak jo ikke var noe ordentlig land, men et konglomorat, holdt sammen av en sterk hånd: Saddams. Hvis han letter på trykket, vil det med en gang bli oppfattet som svakhet. Derfor er han stuck: han må være hard. […]

Les mer

Waiting for Blix: Invasjonen av Irak er gått fra å være et spørsmål om å velte Saddam, til å bli et spørsmål om forandring av hele Midtøsten og nå også det som kalles den internasjonal orden, altså allianse- og styrkeforholdet mellom landene, der den vestlige leir har vært et etablert faktum. No more. Felleserklæringen mellom […]

Les mer

Dominique de Villepin: «Vi kan ikke godta noe ultimatum (til Irak)». Det blir klarere og klarere at hvis det blir krig, må Frankrike bære en vesentlig del av skylden for det. Hvis Frankrike ikke hadde spilt sitt selvopptatte stormaktsspill, men i stedet sørget for en samlet front mot Saddam Hussein, ville ikke Saddam ha hatt […]

Les mer

Litt James Bond-aktig, men: ABC News påstår i en «exclusive» at amerikanske styrker overvåker en karavane (!) i det sørvestlige Pakistan, der Osama bin Laden skal være en av de reisende.

Les mer