Sverige vurderer noen grep i den skarpe enden mot farlige kriminelle. Straff på ubestemt tid er i en kategori som vekker visse bange anelser. Hvorfor ikke dødsstraff?

Men dette er hva den svenske regjering foreslår: sikkerhetsstraff på ubestemt tid.

Straff på ubestemt tid bryter med noen grunnleggende prinsipper for strafferettspleie. Det skal være en utmålt lengde på straffen. Den innsatte skal kunne se et lys i enden av tunnelen, uansett hvor langt frem i tid det måtte være. Ellers vil det være som å bli levende begravet.

Sikkerhetsstraff på ubestemt tid foreslås i Sverige.

Et forslag om å kunne fengsle farlige kriminelle gjengangere på ubestemt tid ble torsdag overlevert til Sveriges justisminister.

Forslaget er kun ment å gjelde i tilfeller hvor det dreier seg om betydelig gjentakelsesfare blant farlige kriminelle. Lovforslaget kalles også sikkerhetsstraff.

Det fremkommer i den såkalte samfunnsbeskyttelsesutredningen som høyesterettsdommer Stefan Reimer overleverte til justisminister Gunnar Strömmer (M) i Sverige torsdag.

Utredningen omhandler flere vedtatte reformer i regjeringens Tidö-avtale med Sverigedemokraterna (SD).

Partene i Tidö-avtalen har tidligere uttalt at en slik type straff trengs for å beskytte samfunnet mot enkelte gjengkriminelle, seksualforbrytere og andre samfunnsfarlige personer i saker hvor livstidsdom ikke er aktuelt. Tidligere hadde Sverige en lignende straff kalt internering, men denne ble avskaffet i 1981.

Justisdepartementet vil nå sende ut utredningen med lovforslagene på høring. (NTB)

Vi tror nok at Sverige er på vei tilbake til fortiden. Men vi er redd for at tiltak kan bli satt i verk som også kan brukes mot befolkningen. Kjekt å ha når man først er i gang …

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.