USA girer opp for å snu krigslykken til Ukrainas fordel etter lang tids tilbakeslag. Nå får Ukraina frie hender til å slå til langt inne på russisk territorium. USA begruner det med likebehandling. Hvis russerne slår til mot Ukraina fra russisk territorium, må ukrainerne kunne gjøre det samme.

Men dessverre er ikke krig som en idrett med like regler for alle. Krig er brutalt og den sterkestes rett gjelder. Siden Ukraina er blitt en stedfortrederkrig og Nato-land gjør det mulig for Ukraina å ramme Russland, øker risikoen for at Russland rammer vestlige mål.

Det kan være kommandosentre med Nato-offiserer, som bunkersen i Chasiv Yar, instruktører som betjener rakettsysteme og luftforsvaret.

For å gi en idé om illusjonsmakeriet Pentagon bedriver. De sier at ukrainerne også må kunne skyte ned russiske fly i russisk luftrom, hvis de derfra skyter mot Ukraina. Men hvem skal kontrollere at det skjer? Skal de skytes ned før de rekker å fyre av raketter mot Ukraina, kan det hende de tar feil fly. Mulighetene for misforståelser og eskalering er legio.

Russiske styrker har skutt mot ukrainske mål fra eget territorium, og på grunn av restriksjonene som var lagt på bruken av blant annet amerikanske våpen, hadde Ukraina begrensede muligheter til å skyte tilbake. I praksis fungerte dermed russisk territorium som en trygg sone for angrep mot Ukraina.

Dette stemmer ikke. Ukraina har lenge sendt droner dypt inn i Russland, hvilke tallrike branner bekrefter.

– Ettersom vi ser styrkene utføre slike operasjoner fra andre siden av grensen, har vi forklart at Ukraina også kan ha rett til å skyte tilbake for å forsvare seg, sa Pentagons talsperson general Pat Ryder på en pressekonferanse torsdag.

Pentagon opplyser at Ukraina har tillatelse til å bruke langtrekkende raketter fra USA til å ramme mål i Russland, og at dette ikke bare gjelder like over frontlinjen ved Kharkiv i nordøst. Forutsetningen er at det er snakk om selvforsvar.

Pentagon hevder de nye tillatelsene ikke utgjør noen ny praksis fra deres side.

– Dette handler ikke om geografi. Dette er sunn fornuft, sier Pentagon-talsmann Charlie Dietz.

– Hvis Russland angriper eller er i ferd med å angripe fra sitt territorium og inn i Ukraina, er det rimelig å la Ukraina slå tilbake mot styrkene som angriper fra den andre siden av grensen, sier han. (NTB)

Forutsetningen om «selvforsvar» er et gummistrikkbegrep. Russland tar ut energiinfrastruktur, Ukraina tar ut oljeraffinerier. Det er tit-for-tat, like for like, men selvforsvar? Det er gjensidig destruksjon.

– I tillegg kan de bruke luftforsvarssystemer som USA har skaffet til å skyte ned russiske fly, selv om de er i russisk luftrom, hvis de er i ferd med å skyte inn i ukrainsk luftrom, heter det i en uttalelse fra Dietz.

«Hvis de er i ferd med», vi snakker om splittsekunder hvor ukrainerne skal ramme russiske fly før de skyter mot Ukraina.

Det finnes ikke sunn fornuft i denne ligningen.

 

 

Kjøp Totalitarismens psykologi her! Kjøp eboken her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.