Biden gjør som det ble spådd: Han konverterer illegale til amerikanske borgere, i det minste slike som kan stemme. Stemmerettsreglene er så slappe at selv ID anses for rasistisk i Demokratiske byer og delstater.

Biden varmer opp med ektefeller til amerikanere.

President Joe Biden har lagt fram nye regler som på sikt kan gi statsborgerskap til en halv million innvandrere som oppholder seg ulovlig i USA.

Det er snakk om innvandrere som er gift med amerikanske statsborgere og som har bodd i USA i minst ti år.

De nye reglene ble presentert tirsdag. De vil gjøre det enklere for innvandrere i den aktuelle gruppen å få permanent opphold i USA.

– Skrittene jeg tar i dag, har overveldende støtte fra det amerikanske folket, sa Biden om tiltaket.

På sikt vil de det gjelder, også kunne få amerikansk statsborgerskap. Amerikanske myndigheter anslår at det dreier seg om rundt 500.000 mennesker. Om lag 50.000 stebarn av amerikanske borgere omfattes også av regelendringen.

At Bidens vedtak har overveldende støtte fra folket, er høyst tvilsomt. Tvert imot er ulovlig innvandring ett av de tema velgerne er mest engasjerte i før valget og det er fordi USA er ved å bli løpt over ende.

 

Synes du verden går av hengslene? Vil du forstå hva som skjer og kanskje stritte imot? Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok her og som ebok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.