I tillegg til grovt bedrageri er de to lederne i analyseforetaket Rhipto Rapid Response tiltalt for hvitvasking gjennom kjøp av en hytte på fjellet og dokumentforfalskning, i en av de mest alvorlige bedragerisakene i norsk bistands historie.

Nå ber påtalemyndigheten om fengselsstraffer for begge de tiltalte, samt at de må betale tilbake 38,6 millioner kroner som de har fått i tilskudd fra Utenriksdepartementet (UD) og Klima- og miljødepartementet (KLD) over flere år for å levere rapporter om blant annet internasjonal organisert kriminalitet, skriver Panorama nyheter.

Aktoratet har gjennom ukene i retten vist hvordan de mener bistandspengene er brukt til private kjøp, blant annet av våpen, leie av en leilighet i Wien og kjæresteturer til Maldivene.

At det er bistandsmidler det gjelder, gjør saken særlig alvorlig, mener statsadvokat Henrik Horn.

– Penger som kunne gått til trengende, har tiltalte blant annet brukt på kjærlighetsturer til eksotiske sydhavsøyer. Han har også med sitt misbruk av bistandspenger bidratt til å undergrave tilliten til norsk bistandspolitikk, sa Horn i retten.

Den ene av de tiltalte skal blant annet ha brukt over 200.000 bistandskroner på en tur til Island med kjæresten, for at hun skulle lære seg terrengkjøring.

Skatteetaten brukte bistandspenger til å fly businessklasse

Rhipto-sjefen skal også ha forfalsket dokumenter ved å slette meldinger i en sms-tråd for å gi inntrykk av at UD hadde godkjent kjøp av hytten på fjellet.

Aktor mener at de to tiltaltes manglende betalingsevne bør føre til fratrekk i erstatningssummen. Rhipto har tidligere betalt tilbake ni millioner kroner.

Rhipto, som i Enhetsregisteret er oppført som en forening med adresse på Lillehammer, har siden 2014 mottatt 56,9 millioner kroner i statlige tilskudd.

Rettssaken har pågått i fire uker og ble avsluttet 5. juni. Dom ventes i slutten av august.

 

Kjøp Sokrates’ forsvarstale fra Document her!

 

Document er blitt 20 år – kjøp vårt nye tidsskrift!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.