I et omfattende høringsdokument stiller Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) spørsmål ved hva som bør være offentlig tilgjengelig om det norske kraftsystemet.

Ny teknologi og økt trusselnivå mot grunnleggende infrastruktur i samfunnet, skal være bakgrunnen for forslaget.

– Endringene i trusselbildet og den teknologiske utviklingen gjør at vi hele tiden må tenke gjennom hva i samfunnet som bør skjermes. Vi foreslår nå enkelte innstramminger i regelverket, slik at mer informasjon om kraftsystemet blir skjermet fra offentligheten, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund til FriFagbevegelse.

Lund sier det er forståelig at folk ønsker informasjon om anlegg som påvirker dem.

– Det er forståelig, slik skal det være i et fritt og demokratisk land. Samtidig må vi skjerme informasjon om kraftsystemet som kan brukes til å ramme samfunnet vårt. Dette er en krevende balansegang, avslutter Lund.

 

Document er blitt 20 år – kjøp vårt nye tidsskrift!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.