Nylig kom meldingen «psykiater har vedtatt forelegg for refusjonsbedrageri». Den var anonymisert i NTB, men ikke i Aftenposten. Både VG og Aftenposten valgte å identifisere «psykiateren» for en god stund siden. Det ble for mange saker. Da han også ble tatt i å revidere journalene i ettertid, ble det for mye: Finn Skårderud ble «hengt ut».

Begrunnelsen var et brudd på tillit, til pasientene, dårlig rolleforståelse og grenseoverskridende atferd. Men også – og for pressen viktigst – brudd på tilliten i offentligheten.

For det er mediene som har bygget den tilliten, latt Skårderud slippe til og briljere. Egentlig er dette et tema som belyses altfor lite: Mediene lar personer bygge seg et renommé som gir innflytelse og makt, og ofte også penger.

Forlag tar kontakt, aviser, Skårderud skriver om reiser, besøker steder hvor kjente forfattere skrev sine bøker.

Den siste kjendisopptredenen var da han ble oppgitt som kilde til teorien bak den danske filmen «Druk», om at mennesker genetisk er født med en halv promielle for lite i kroppen. Litt alkohol skaper den rette balansen, som gjør at vi blir lykkeligere og yter bedre. Dansker har et mer kulturbetinget forhold til alkohol enn nordmenn. Filmen med Mads Mikkelsen i hovedrollen gikk rett hjem. Mediene var begeistret. Men man trengte ikke se dypt for å konstatere at den også skildret menneskelig tragedie, og en av dem er at ungdom fra de bedrestilte strøk på kysten av Nord-Sjælland begynner å drikke tidlig og mye.

Samfunnet er blitt grenseløst, og det er ungdom som ikke har forutsetninger for å sette grenser som betaler den høyeste prisen. Det gjelder ikke bare alkohol, men også droger og sex.

Det er derfor historien om Finn Skårderud slår så sterkt. Før jul i fjor mistet han lisensen. Helsetilsynet grunnga det med «vedvarende faglig svikt, manglende rolleforståelse og mangelfull journalføring».

Skårderud har ikke levd opp til bildet han skapte av seg selv offentlig.

En psykiater som har vært siktet for å ha krevd refusjon for flere konsultasjoner som ikke skal ha funnet sted, har vedtatt en bot på 25.000 kroner.

– Vår klient valgte etter en samlet vurdering tidligere i vår å vedta et forelegg for å ha krevd kroner 17.346 for mye i refusjon over en periode på nærmere fem år, sier psykiaterens advokat Halvard Helle til Aftenposten.

– Han har ikke bevisst krevd for mye, men det var helt uaktuelt for ham å ta belastningen ved en rettssak, sier advokaten.

En kvinne som i over 20 år var pasient hos psykiateren, anmeldte ham i fjor. Ifølge påtalemyndigheten er kravene om refusjon fra folketrygden fremsatt overfor Helfo.

Saken skal gjelde refusjon for 24 påståtte konsultasjoner eller behandlinger hvor kvinnen ikke var til stede, eller ikke ble undersøkt eller behandlet som beskrevet.

– Vi er jo fornøyd med at han ved dette erkjenner straffskyld, det er den vanligste grunnen til at man vedtar et forelegg, sier kvinnens bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen. (NTB)

Økonomisk sjusk blir likevel en bisak i forhold til den faglige svikten. 12 kolleger skrev en artikkel i Aftenposten der det het:

Varslerne forteller at de har opplevd grenseoverskridende adferd, rollesammenblanding, mangelfull behandling og krenkelser fra behandleren det gjelder. I tillegg har de måttet bære ubehaget ved å bringe sakene frem i lyset og varsle helsemyndighetene.

Det har i ettertid også kommet flere støtteerklæringer fra tidligere pasienter som forteller at de har fått god hjelp fra Skårderud. Vi betviler ikke dette. Samtidig endrer ikke dette alvoret i det som tas opp av varslerne. Mennesker er sammensatte og fullt ut i stand til både å gjøre skade og å lege. Det ene utelukker ikke det andre. Tap av autorisasjon innebærer at Helsetilsynet vurderer at risikoen for å påføre ytterligere skade er betydelig.

Skårderud står i en tradisjon av 68’ere. Siden frigjøring betød mye, fikk leger og psykiatere lett innpass. R.D. Laing introduserte anti-psykiatri. Timothy Leary LSD. Behandlerne fikk gurustatus. Hippiekulturen dyrket terapeutene.

Det ga anledning til maktmisbruk.

Det går en linje fra Harvey Weinstein til Skårderud. Selv om proporsjonene er annerledes, er det del av samme fenomen: Grenseoverskridelse mot mennesker som var i en avhengig situasjon.

Vil det føre til et oppgjør? Varslerne har påtatt seg en stor belastning på rettssamfunnets og offentlighetens vegne. Det er en viktig påpekning av de 12 fagfellene.

Det tok lang tid før Skårderud ble outet. Hadde han lagt seg flat, hadde han kanskje sluppet å bli fratatt all ære. Han har etterlatt seg et verk, han fylte en rolle, ga en innsikt om spisevegring. Men nå står denne i skyggen av grenseoverskridelse og maktmisbruk.

Han har skjøvet advokaten foran seg, og han har bagatellisert og relativisert.

Skårderud er langt fra den eneste. Det «avskiltes» årlig leger og behandlere for overgrep. Det synes snarere å ha grepet om seg.

Biografer har dvelt ved sex-livet til kjente mennesker. Sexologen Wilhelm Reich fikk en stor biografi. Vil det bli skrevet tilsvarende om mennesker som Finn Skårderud, som var symboler på 68’er-kulturens forening av kunnskap, kultur og nytelse. Vil man orke å grave seg ned i at denne Ikaros styrtet til jorden fordi mennesket ikke kan overstyre friheten, utgi seg for noe det ikke er og tilrane seg makt.

Det var mange falske profeter som profitterte på 68’er-kulturens «frigjøring». Mange ble forført. Det er selvsagt et ekstra grovt brudd når dette skjer overfor mennesker som trenger hjelp og kommer med uforbeholden tillit.

Historien om Finn Skårderuds vekst og fall er historien om en generasjon som har preget Norge de siste femti år og følt seg suveren.

Derfor hefter det et ubehag ved hans historie.

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/jlW4pw/ubehaget-maa-vi-som-fagfolk-baere

 

 

 

Støtt Document ved å kjøpe bøker fra Document Forlag!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.