Pakistanere handler på et ukentlig dyremarked i Lahore i Pakistan den 13. november 2022. Foto: Fareed Khan / AP / NTB.

Det er på tide å si farvel til en av de mest hardnakkede påstandene de siste 60 årene: at verden går under på grunn av over­befolkning.

Wall Street Journal melder nå at verden har nådd en demografisk milepæl, og at den globale fødselsraten snart vil falle under det nivået som er nødvendig for å holde befolkningen konstant – hvis den ikke allerede har gjort det.

Grafikk: Wall Street Journal

Fødselstallene faller nesten overalt, uavhengig av kvinners inntekts­nivå, utdanning eller deltakelse på arbeids­marked­et. Fallende fødsels­tall har enorme konsekvenser for levekårene til verdens befolkning, for nasjonal­økonomi­ene og for makt­balansen mellom verdens stormakter.

Siden Paul Ehrlich ga ut bestselgeren «The Population Bomb» i 1968, har folk ligget våkne om natten og fryktet den kommende kollapsen, men det kan de slutte med, sier den frem­tredende økonomi­historiker­en Niall Ferguson (som er gift med Ayaan Hirsi Ali) i en artikkel hos Bloomberg 10. mars 2024.

Ferguson skriver at dette skyldes at fruktbarhets­raten – det gjennom­snitt­lige antallet levende­fødte barn en kvinne setter til verden i løpet av livet – har falt globalt siden 1970-tallet. I det ene landet etter det andre har den falt til under 2,1 per kvinne, som er den fødsels­raten som trengs fo holde befolkningen.

«Denne nedgangen i fruktbarheten er på mange måter den mest oppsikts­vekkende trenden i vår tid», konstaterer Ferguson. «Og det er ikke bare Elon Musk som er bekymret for at en befolknings­kollaps er den potensielt største risikoen for sivilisasjonens fremtid.»

Verdens befolkning, som i dag er på rundt 8 milliarder, vil ifølge en europeisk beregning nå en topp på 9,7 milliarder i 2064, for deretter å falle kraftig.

Mer enn halvparten av den forventede befolknings­økning­en mellom 2022 og 2050 vil skje i bare åtte land: Den demo­kratiske republikken Kongo, Egypt, Etiopia, India, Nigeria, Pakistan, Filippinene og Tanzania.

Veksten vil altså finne sted i det vi pleier å kalle den tredje verden, mens vi ser et helt annet bilde i industri­landene.

I Sør-Korea ble det samlede fruktbarhets­tallet i 2023 beregnet til bare 0,72. I Europa er det ikke lenger noen forskjell i fødsels­tallene mellom katolske og protestantiske land. I Italia (1,21) er det lavere enn i England (1,44). Og mer over­raskende er det at det heller ikke er noen vesentlig forskjell mellom kristne og islamske sivilisasjoner. Fruktbarhets­raten i USA er for tiden 1,62, mens den er 1,54 i Den islamske republikken Iran. Kinas befolkning forventes å bli halvert innen 2100.

I flere land forsøker myndighetene å dempe kvinners motvilje mot å få barn, men med liten suksess. Vladimir Putin har for eksempel oppfordret kvinner til å få flere barn for å unngå avfolkning i Russland, men fruktbarhets­tallet ligger fortsatt på 1,5.

Vi ser nå et dramatisk skifte fra de hvites dominans fra rundt 1750 til 2000, til fordel for mennesker med mørkere hudfarge. Og som Ferguson bemerker, har han som skotte gift med en somalier gjort sitt.

Ifølge den skotske historikeren kan denne trenden føre til en høyre­dreining i den industrialiserte verden fordi eldre mennesker vil utgjøre en større andel av befolkningen, og de har en tendens til å være mer høyre­orienterte enn unge mennesker.

Hva blir den neste bomben som ikke eksploderer? Den menneske­skapte oppvarmingen av jorden?

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok og som ebok.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.