I en kongresshøring i 1963 leste representanten Albert Sydney Herlong Jr. fra Florida opp 45 metoder kommunistene vil bruke for å omskape det amerikanske samfunnet. Han hentet disse fra boken «The Naked Communist» fra 1958, skrevet av den tidligere FBI-ansatte W. Cleon Skousen.

Boken var basert på flere tiår med forskning og beskrev fremveksten av kommunistiske krefter i Amerika. Skousens liste er blitt legendarisk, og i dagens USA er den systematiske fremgangsmåten til kommunistene han illustrerer mer aktuell enn noen gang.

Ingen er bedre kvalifisert til å diskutere kommunismens trussel mot nasjonen enn W. Cleon Skousen, sa president Ronald Reagan.

Kilde: Izzard Ink Publishing.

I tiår har kommunistiske ideer fått lov til å gro under nesen på intetanende amerikanere og nå ser vi resultatet. Flere av punktene er som å lese om Demokratenes partipolitikk og den radikale venstresiden i USA.

Vi inkluderer alle punktene, men det er fra punkt 15 vi begynner å kjenne igjen kreftene som regjerer i Amerika i dag. Det er mildt sagt skremmende lesning, også for oss nordmenn. For vi kjenner igjen de samme ødeleggende kreftene i vårt land.

 1. USA bør akseptere sameksistens som den eneste alternative løsning til atomkrig.
 2. USA bør være villig til å kapitulere i stedet for å delta i atomkrig.
 3. Skap illusjonen om at total nedrustning av USA ville være en demonstrasjon av moralsk styrke.
 4. Tillat frihandel mellom alle nasjoner uansett kommunistisk tilhørighet og uavhengig av om ting kan brukes til krig.
 5. Utvide langsiktige lån til Russland og Sovjets vasallstater.
 6. Gi amerikansk bistand til alle nasjoner uansett kommunistisk dominans.
 7. Anerkjenn kommunistiske Kina. Gi kommunistiske Kina adgang til FN.
 8. Opprett Øst- og Vest-Tyskland som separate stater, til tross for Khrusjtsjovs løfte i 1955 om å avgjøre Tyskland-spørsmålet med frie valg under tilsyn av FN.
 9. Utsett forhandlinger om å forby prøvesprengninger, fordi USA har avtalt å suspendere prøvesprenging så lenge forhandlinger pågår.
 10. Tillat alle sovjetiske vasallstater individuell representasjon i FN.
 11. Fremhev FN som menneskehetens eneste håp. Hvis FN-charteret blir omskrevet, krev at det blir opprettet som en verdensregjering med egne, uavhengige væpnede styrker.
 12. Motstå ethvert forsøk på å forby det kommunistiske partiet.
 13. Avskaff alle lojalitets-eder.
 14. Fortsett å gi Russland tilgang til U.S. Patent Office (føderale patentkontor).
 15. Erobre ett eller begge politiske partier i USA.
 16. Bruk faglige avgjørelser fra domstolene for å svekke grunnleggende amerikanske institusjoner, ved å hevde at deres virksomhet bryter med sivile rettigheter.
 17. Få kontroll over skolene. Bruk dem til å undervise om sosialisme og aktuell kommunistisk propaganda. Gjør læreplanen enkel. Få kontroll over lærerforeningene. Få partiprogrammet inn i lærebøkene.
 18. Få kontroll over alle studentaviser.
 19. Bruk studentopprør til å oppvigle til offentlige protester mot programmer eller organisasjoner som er under kommunistisk angrep.
 20. Infiltrer pressen. Få kontroll over bokanmeldelser, redaksjonelle artikler og stillinger som planlegger og vedtar lover.
 21. Få kontroll over nøkkelposisjoner i radio, TV og film.
 22. Fortsett å diskreditere amerikansk kultur ved å forringe all form for kunstnerisk uttrykk. Eliminer alle fine skulpturer fra parker og bygninger, og erstatt dem med formløse, og utrivelige og meningsløse former.
 23. Kontroll kunstkritikere og ledelsen av kunstmuseer. Planen er å fremme stygghet, frastøtende og meningsløs kunst.
 24. Eliminere alle lover som regulerer usedelighet ved å kalle dem sensur og et brudd på ytringsfriheten og den frie presse.
 25. Bryt ned kulturelle moralnormer ved å fremme pornografi og uanstendighet i bøker, magasiner, film, radio og TV.
 26. Fremstill homoseksualitet, degenerasjon og promiskuitet som normalt, naturlig og sunt.
 27. Infiltrer kirkene og erstatt åpenbaringsreligionen med «sosial» religion. Skjende Bibelen og understreke behovet for intellektuell modenhet, som ikke trenger et religiøst anker.
 28. Avskaffe bønn eller enhver form for religiøs uttrykk i skolen med den begrunnelse at det bryter med prinsippet om skille mellom kirke og stat.
 29. Skap mistillit til den amerikanske grunnloven ved å kalle den utilstrekkelig, gammeldags, ute av takt med moderne behov og en hindring for samarbeid mellom nasjoner på verdensbasis.
 30. Skap mistillit til de amerikanske grunnleggerne. Fremstill dem som egoistiske aristokrater som ikke brydde seg om den «vanlige mannen».
 31. Snakk nedsettende om alle former for amerikansk kultur og motarbeid undervisning i amerikansk historie med den begrunnelse at den bare var en mindre del av «det store bildet». Legg mer vekt på russisk historie etter at kommunistene tok over.
 32. Støtt enhver sosialistisk bevegelse som vil gi sentralisert kontroll over alle deler av kulturen – utdanning, sosiale etater, velferdsprogrammer, psykiatriske klinikker osv.
 33. Avskaffe alle lover eller prosedyrer som hindrer det kommunistiske systemet i å fungere.
 34. Fjern House Un-American Activities Committee, (det som i dag er justiskomiteen i Representantenes hus).
 35. Ødelegg FBIs omdømme og til slutt avvikle det.
 36. Infiltrer og få kontroll over flere fagforeninger.
 37. Infiltrer og få kontroll over «big business» – storkapitalen.
 38. Overfør noe av makten til å arrestere fra politiet over til sosiale institusjoner. Behandle alle atferdsproblemer som psykiatriske lidelser som ingen andre enn psykiatere kan forstå eller behandle.
 39. Få kontroll over det psykiatriske yrket og bruk loven om mental helse som et middel til å tvinge de som motsetter seg det kommunistiske mål.
 40. Skap mistillit til familien som en institusjon. Oppmuntre til promiskuitet og gjør skilsmisser enkle.
 41. Understrek behovet for å oppdra barn uten foreldrenes negative innflytelse. Gi foreldrenes undertrykkende innflytelse skylden for psykiske blokkeringer, fordommer og fordumming av barn.
 42. Skap inntrykk av at vold og opprør er legitime aspekter ved den amerikanske tradisjonen; at studenter og interessegrupper bør gjøre opprør og danne en samlet styrke for å løse økonomiske, politiske eller sosiale problemer.
 43. Styrte alle kolonimakter før den innfødte befolkningen er klar for selvstyre.
 44. Internasjonaliser Panamakanalen.
 45. Opphev Connally Reservation (Lov som tilsier at ingen blander seg borti USAs innenrikspolitikk) slik at USA ikke kan forhindre at den internasjonale domstolen har jurisdiksjon over innenrikspolitiske problemer. Gi den internasjonale domstolen jurisdiksjon over innenlandske problemer og jurisdiksjon over både nasjoner og enkeltpersoner.

 

Kilde: Izzard Ink Publishing.


Kjøp «Europas underlige død» her.

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok eller som e-bok!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.