Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er ikke bekymret for kjøpet av Ulvsnesøy og kjøperen fra Israel, selv om han står bak selskaper som selger etterretningsutstyr.

Document fortalte i går at den tidligere ikke navngitte kjøperen av fengselsøyen i Sørfjorden er Eyal Almog (34) fra Israel, eier av selskaper som leverer løsninger for dataovervåkning, spionasje og avlytting til offentlige myndigheter.

BA har snakket med Torgils Lutro, sjef for PST i Vest politidistrikt. Han bekrefter at PST har holdt et øye med kjøpet og vil fortsette å følge med videre.

PST har gjort sine undersøkelser rundt øyen og kjøperen. Da er de interessert i strategiske oppkjøp som er truende av sikkerhetsøkonomiske grunner, eller oppkjøp av eiendom ved skjermingsverdige områder.

PSTs konklusjon er at Ulvsnesøy ikke er skjermingsverdig. Øyen er ikke nær forsvarsanlegg eller annen kritisk infrastruktur.

Lutro sier PST heller ikke er bekymret for Almog og hans intensjoner.

– Det er ikke ulovlig å selge og kjøpe overvåkingsutstyr. Jeg regner med at det er åpne og tilgjengelige varer, sier han. Ut over det vil han ikke gå i detaljer.

Nøytral ordfører

Ordfører Lars Fjeldstad i Osterøy ønsker ikke å ha noen spesiell mening om saken.

– Vi forholder oss til søknaden som kommer inn på samme måte som alle andre, og har likebehandling overfor alle kjøpere, uavhengig av hvilket land de kommer fra. Det er naturlig at eiendommen går til den som kan betale for det, sier Fjeldstad til BA.

Han er ikke bekymret for om investeringene til Almog på Osterøy kan ha noen kobling til israelsk krigføring.

Kommunen hadde ikke råd

Osterøy kommune fikk tilbud om å kjøpe øyen fra stiftelsen som la den ut for salg i 2019 med prisestimat på 8,2 mill. kroner. Kommunen var ikke i posisjon til å bruke penger på det da, ifølge Kjersti Vevatne fra Venstre.

– Om ikke annet, så illustrerer det godt hva som skjer når det offentlige og fellesskapet ikke er i stand til å sikre viktige områder, sier Vevatne.

Planene kan likevel endres. Vevatne påpeker at kommunen fortsatt kan stille krav om allmenn tilgang til øyen, siden det ikke eksisterer en klar reguleringsplan enda.

Tone Mjelde fra SV håper nå på full åpenhet slik at politikerne kan ha tillit til investoren. Hun var imot at fengselet skulle legges ned og øyen selges, nettopp for at ikke det offentlige skulle miste kontrollen.

Ulvsnesøy trenger ny reguleringsplan for å kunne gjøres om til turistperle slik Eyal Almog og de to norske medhjelperne hans ønsker. Kommunestyret har siste ord når det gjelder reguleringsformålet.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.