Alle medier topper med Tuckers intervju med Putin. Det ble lagt ut ved midnatt europeisk tid og varte i to timer. Mediene er mest opptatt av å snakke Tucker ned. En journalistisk tommelfingerregel sier da at man har et vikarierende motiv. En ekte journalist forholder seg til det som ble sagt, men det vil ikke mediene. Den monomane nedrakkingen av Tucker viser at de er nervøse.

Her sitter de i studio på Marienlyst og bagatelliserer Tucker og sier at “jo, jo, intervjuet vil bli sett av noen millioner”, mens bare forhåndsvarslingen var på 80 millioner. Slik snakker en provinsiell.

Putin fremsto full av selvtillit, selvsikker. Han ville gjerne gjøre et godt inntrykk og formidle noe. Han forsto at han hadde en enestående sjanse til å kommunisere med verden. Første spørsmål gjaldt Ukraina: – Hvorfor invaderte du?

Putin holdt en tyve minutter lang mini-forelesning om den historiske rollen Ukraina har spilt for Russland. De er sammenvevd. Han kunne historien. Men det forhindrer ikke at landet etter Sovjetunionens sammenbrudd ønsket å bli selvstendig. Det Russland ikke går med på, er at landet slutter seg til Nato.

NRK hadde mobilisert Eirik Løkke og Gro Holm til å snakke ned intervjuet. Man må spørre seg: Hva er det de er så redd for? De står i fare for å løpe Putins ærend ved at de bygger ham opp som farlig. Det er ikke så vanskelig å lese Putin. Det var vi ganske gode på i Vesten under den kalde krigen.

Sovjetiske politikere ble intervjuet. Khrusjtsjov besøkte Norge. Nordmenn var nysgjerrige og fascinerte.

Nå blir Russland og Putin demonisert. Det er kanskje grunn til å spørre: Har det skjedd noe med Vesten?

Putin sier at det ikke er de som velges i USA som styrer. Det er ikke-valgte.

TUCKER: “So, twice you’ve described US presidents making decisions and then being undercut by their agency heads. So, it sounds like you’re describing a system that’s not run by the people who are elected in your telling.”

PUTIN: “That’s right. That’s right.”

Er det derfor vestlig elite blir hysterisk av Putin? Han beskriver et system han er ekspert på selv. Han gjorde karriere i Sovjetunionen. Han har bygget et autoritært system og sjalter ut rivaler, nå sist en som ville stille mot ham i presidentvalget.

Men det ubehagelige spørsmålet er: Er det ikke det samme som skjer i USA? Høyesterett satt sammen og behandlet avgjørelsen i Colorados høyesterett om at Trump skal slettes fra stemmeseddelen. De påberoper seg en paragraf fra etter borgerkrigen. Men den gjaldt på delstatsnivå. Dommer Samuel Alito spurte Colorados forsvarer Jason Murray: Har du noen eksempler på at en kandidat på nasjonalt nivå er blitt avskiltet av en delstat? Nei, det hadde ikke Murray. Dermed var problemstillingen trukket opp: Hva vil skje med presidentvalget hvis en delstat kan desertifisere en nasjonal kandidat?

Men den problemstillingen vil ikke mediene at velgerne skal få vite noe om. De tror – eller rettere: behandler – velgerne som fehoder. Hvis mediene ikke stiller de riktige spørsmålene, kommer de til å gå hus forbi.

Problemet er bare mengden spørsmål: De hoper seg opp. De gjelder snart alle områder av tilværelsen: Det grønne skiftet er en massiv svindel, Bidens korrupsjon, hans mentale og fysiske forfall kan bevitnes daglig. Likevel nevner Dagsnytt det bare i forbifarten – han gjorde Egypts president al-Sisi til Mexicos president. De nevner ikke at pressekonferansen i Det hvite hus denne gang minnet om en ekte pressekonferanse. De underslår sannheten om forfallet og oppløsningen i våre egne samfunn pga. innvandring. I USA går det enda fortere. Der har Biden sluppet inn rundt 10 millioner. Når han lover å foreta seg noe, legger han frem en lov som institusjonaliserer åpne grenser. Selv Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, som hadde vært med på å forhandle frem pakken, fikk kalde føtter og snudde. Hvis Det hvite hus hadde klart å lure Republikanerne til å stemme for pakken, ville de kanskje tapt valget 5. november, og især til Kongressen.

Dette får ikke nordiske borgere vite. Alt henger sammen med alt. Også våre land skal oversvømmes. Men våre myndigheter bryter ned vår motstandskraft.

Våre medier har inntatt samme posisjon som de hadde i Sovjetunionen: Forsvar partilinja. Ikke rom for tvil. Tvil er tegn på svakhet.

Men tvil er journalistikkens forutsetning! Uten tvil blir mediene en grammofonplate.

NRK og Eirik Løkke forstår ikke at publikum kan gjøre seg opp sin egen mening. De kan gå til tuckercarlson.com og se intervjuet.

Her dukker også spørsmålet om Nord Stream 1 og 2 opp. Siden Norge er trukket inn, er det interessant.

Tucker Carlson: But I’m confused. I mean, that’s the biggest act of industrial terrorism ever, and it’s the largest emission of CO2 in history. Okay, so if you had evidence, and presumably given your security services, your intel services, you would that NATO, the US, CIA, the West did this, why wouldn’t you present it and win a propaganda victory?

Vladimir Putin: In the war of propaganda, it is very difficult to defeat the United States because the United States controls all the world’s media and many European media. The ultimate beneficiary of the biggest european media are american financial institutions. Don’t you know that? So it is possible to get involved in this work, but it is cost prohibitive, so to speak. We can simply shine the spotlight on our sources of information and we will not achieve results. It is clear to the whole world what happened, and even american analysts talk about it directly.

Tucker Carlson: Men jeg er forvirret. Jeg mener, det er den største industrielle terrorhandlingen noensinne, og det er det største utslippet av CO2 i historien. Ok, så hvis du hadde bevis, og antagelig gitt sikkerhetstjenestene dine, etterretningstjenestene dine beskjed, og du ville at NATO, USA, CIA, Vesten gjorde dette, hvorfor ville du ikke da presentere det og innkassere en propagandaseier?

Vladimir Putin: I propagandakrigen er det veldig vanskelig å beseire USA, fordi USA kontrollerer all verdens medier, inkludert mange europeiske. Den endelige mottakeren av de største europeiske mediene er amerikanske finansinstitusjoner. Vet du ikke det? Så det er mulig å engasjere seg i dette arbeidet, men det koster og er prohibitivt. Vi kan rett og slett sette søkelyset på informasjonskildene våre, men vi vil ikke oppnå resultater. Det er klart for hele verden hva som skjedde, og til og med amerikanske analytikere snakker direkte om det.

Men dette svaret er “sovjetisk” og står ikke til troende. Hvis russerne har bevis, ville det blitt evaluert ut fra hva Seymour Hersh og andre har skrevet. Vi har en referanseramme. Historien om at ukrainere sto bak, er derfor latterlig. Der har Putin rett. Man må spørre hvem som hadde evne til å gjennomføre sabotasjen. Biden var dum nok til å si at rørledning 2 aldri kom til å bli satt i drift; dét skulle de sørge for. – Hvordan? spurte den tyske journalisten under pressekonferansen med Olaf Scholz. – You will see, svarte Biden.

Svaret på hysteriet rundt Tuckers reise til Moskva ligger i Washington. Han er journalisten som får frem at Washington ligner mer og mer på Moskva, nå også med en korrupt, senil president som ikke blir stilt til ansvar for å ha oppbevart hemmeligstemplede dokumenter. Dét blir derimot Trump. Tror virkelig mediene at folk er så dumme at de ikke ser maktmisbruket?

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.