Kongressen vedtok onsdag en lov som nekter Hamas-medlemmer innreise til USA. Kun to Demokrater stemte mot – Cory Bush og Rashida Tlaib. De to illustrerer en økende splittelse blant Demokratene der en aktivistfløy står sammen med Gaza.

Det er spådd at det kan koste Biden valget, for amerikanske muslimer har sagt fra at de ikke vil stemme på Biden pga hans støtte til Israel.

Kongressen utvidet en lov som forbyr PLO-representanter adgang til USA.

The legislation states that any person who “participated in, planned, financed, afforded material support to, or otherwise facilitated” the October 7 attack on Israel or attacks after that, “shall be ineligible for any relief under the immigration laws.”

Lovverket sier at enhver person som “deltok i, planla, finansierte, ga materiell støtte til eller på annen måte la til rette for” angrepet på Israel 7. oktober eller angrep etter det, “skal ikke være berettiget til noen lettelse under immigrasjonslovene.”

Det er særlig college-utdannende unge mennesker som er aktivister. Rundt halvdelen av dem er pro-Gaza. De stiller opp på Bidens møter og avbryter ham med tilrop.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.