Ungarns statsminister Viktor Orban (i midten), på EU- toppmøtet torsdag 1.februar 2024. Foto: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Det gikk raskere enn mange hadde trodd. Men Ungarn snudde, og nå er EU enige om en støttepakke på 50 milliarder euro til Ukraina.

Ungarns statsminister Viktor Orban har til nå lagt ned veto mot EUs foreslåtte støttepakke på 50 milliarder euro til Ukraina.

Dette har vakt reaksjoner hos de fleste andre EU-land, og temaet ble derfor tatt opp på et ekstraordinært toppmøte torsdag.

Det var på forhånd knyttet stor spenning til hva Orban ville gjøre på dette møtet. I forkant har han flere ganger uttalt at Ungarn ville opprettholde sitt veto, slik de gjorde på toppmøtet i desember.

NTB – Bibiana Piene melder om saken.

Men Orban valgte altså å gi sin tilslutning til pakken, slik at den nå er vedtatt.

– Tar ansvar

Det gikk bare en time inn i møtet før EU-president Charles Michel kunngjorde enigheten.

– Alle 27 ledere er blitt enige om en støttepakke på 50 milliarder euro til Ukraina. Dette sikrer en langsiktig og forutsigbar bistand til Ukraina. EU tar lederskap og ansvar i sin støtte til Ukraina. Vi vet hva som står på spill, skriver Michel på X.

Han sier videre at dette sikrer stødig og langvarig støtte til Ukraina, et land som er i en økonomisk svært presset situasjon grunnet invasjonen fra Russland.

Støttepakken består av 17 milliarder euro i bistand og 33 milliarder euro i lån, fordelt på en fireårsperiode.

Årlig debatt, men Orban er låst

I vedtaket heter det at støttepakken skal opp til årlig debatt, lyder utkastet til avtaleteksten.

– På grunnlag av en årlig rapport om gjennomføringen av Ukraina-fasiliteten vil Det europeiske råd hvert år avholde en debatt om gjennomføringen med henblikk på å gi veiledning, heter det.

– Om nødvendig vil Det europeiske råd om to år oppfordre kommisjonen til å legge fram et utkast til revisjon i forbindelse med den nye, flerårige finansielle rammen, heter det videre.

EU-talsmenn sier til journalister i Brussel at dette i klartekst ikke betyr at Ungarn kan legge ned veto på nytt om et år. Men at det innebærer at et land kan foreslå endringer. Da må i tilfelle samtlige EU-land stille seg bak.

Forsikringer til Ungarn

Dermed vil Orban i praksis ikke ha noen mulighet til å skrote pakken, om han skulle ønske det senere.

Det store spørsmålet blant journalister i Brussel er hva Orban har fått i gjenytelse for snuoperasjonen.

Etter det NTB forstår, skal han  ha fått forsikringer om at så snart Ungarn innfrir kravene for de midlene som fortsatt holdes fryst av EU-kommisjonen, så vil midlene bli frigjort.

Det dreier seg om i alt 21 milliarder euro i støtte til Ungarn. Nettopp Ungarn er blant de land som er store netto “stønadsmottakere” i EU-systemet, og de fleste anser at landet ikke har særlig interesse av for store konflikter med de nasjoner som bevilger de pengene landet er nokså avhengig av.

Zelenskyj glad for vedtaket

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er åpenbart lettet, og var raskt ute og hyllet EU for å ha vedtatt støttepakken.

– Det er veldig viktig at denne beslutningen ble tatt av alle EUs 27 ledere, noe som igjen viser et sterkt samhold i EU, sier Zelenskyj i en uttalelse i sosiale medier, ifølge AFP.

Støttepakken vil styrke den langsiktige økonomiske og finansielle stabiliteten i Ukraina, slår han fast.

Uten støtten fra EU ville Ukrainas statskasse være nesten tom i mars, uten penger til å betale lønn til blant annet lærere og sykepleiere og andre offentlige ansatte.

EU-pakken er blitt enda viktigere ettersom republikanere i USA har stanset godkjenningen av nye hjelpepakker til Ukraina. Det er uklart hva som skjer med den amerikanske støtten videre fremover.

Zelenskyj skal etter planen tale til EU-toppmøtet på skjerm senere torsdag.

Document brakte tidligere torsdag denne saken som en kort nyhetsnotis.

 

Bestill fra Document i dag:

Kjøp «Dumhetens anatomi» av Olavus Norvegicus! Kjøp eboken her.

Kjøp flere gode bøker fra Document!

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.