NTB

Flere, større og kraftigere biler har oppveid effekten av strengere regler for CO2-utslipp fra biler i EU, heter det i en intern revisorrapport i EU.

Siden 2012 har biler som selges i EU måttet oppfylle krav om CO2-utslipp, men dette har hatt liten virkning siden utslippene fra dieselbiler har holdt seg på samme nivå, og utslippene fra bensinbiler kun er minimalt redusert.

– Stadige forbedringer i motorteknologi og innføring av hybridbiler har gjort motorene mer effektive. Men den økende størrelsen på biler i kombinasjon med kraftigere motorer oppveier den teknologiske framgangen, heter det i revisorrapporten.

I rapporten er det beregnet at gjennomsnittlig størrelse på bilene er økt med 10 prosent mellom 2011 og 2022, mens motorene er blitt 25 prosent kraftigere.

Først i 2020 kunne det registreres merkbart reduserte CO2-utslipp, først og fremst fordi elektriske biler ble introdusert.

Rapporten viser til at EU har lyktes med å redusere CO2-utslipp på en rekke områder de siste 30 årene, mens utslippene i transportsektoren har fortsatt å øke.

Transport sto for 23 prosent av EUs totale CO2-utslipp i 2021. Halvparten er fra personbiler.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.