Elbiler til opplading. Foto: Gorm Kallestad / NTB

For å nå EUs mål om CO2-kutt fra privatbiler innen 2030, kreves 14.000 nye ladepunkter. Hver eneste uke. Totalt vil det koste ufattelige 2 700 milliarder.

I sin iver etter å skape et såkalt grønt skifte, har EU besluttet å redusere CO2-utslippene fra privatbiler med 55 prosent innen 2030.

Det man åpenbart har glemt å gå særlig inn på, er hvordan et slikt mål skal kunne nås i praksis. Men overgang til elbiler over hele Europa skal være et sentralt punkt i det hele.

Finansavisen skriver at dette krever en bygging av infrastruktur for lading i en fart, i et omfang og til en kostnad som forsiktig omtales som «nesten umulig»:

For å nå målet om 55 prosents reduksjon av CO2-utslipp fra privatbiler innen 2030, må det installeres 14.000 nye ladepunkter i EU. Ikke totalt, ikke i året, men hver eneste uke.  Dette fremgår av en ny rapport fra ulike organisasjoner fra bil-, elektrisitet og energibransjene, ifølge Finansavisen.

Avisen skriver videre at dette er dobbelt så mange ladepunkter som antallet EU-kommisjonen regner med i sine forarbeider til rapporten «Alternative Fuel Infrastructure Regulation».

Denne rapporten er til behandling i EU-parlamentet, og danner bakteppet for pågående drøftinger i Norge, påpekes det fra teknologiselskapet Monta.

– Tallene i rapporten er mye høyere enn de tidligere tallene fra EU-kommisjonen, noe som indikerer at vi må gjøre mye mer for å utvide ladeinfrastrukturen for elbiler enn tidligere antatt, sier Emma Wallin, norgessjef i Monta.

Hun er mildt sagt skeptisk til realismen i de tallstørrelser dette handler om:

– 14.000 ladepunkter pr. uke forteller også en annen historie; dette er et enormt antall som det nesten er umulig å leve opp til, sier Wallin.

Ifølge Finansavisen poengterer Wallin at det nå kun produseres 2.000 nye ladepunkter pr. uke i EU, og at det vil bli vanskelig å syvdoble dette antallet raskt nok.

Som så mye annet i forbindelse med såkalt grønt skifte handler også dette om helt formidable pengesummer:

Totalt estimeres det et investeringsbehov på 280 milliarder euro frem mot 2030, som skal gå til installasjon av offentlige og private ladepunkter, oppgradering av strømnett og bygging av kapasitet for produksjon av fornybar energi, skriver Finansavisen.

Det tilsvarer rundt 2.700 milliarder kroner.

For offentlig ladeinfrastruktur vil det være behov for årlige investeringer på 8 milliarder euro – 77 milliarder kroner.

Dette er bortimot ubegripelige summer, og det naturlige spørsmålet er selvsagt hvor pengene skal komme fra. Hvilke andre budsjetter skal reduseres med slike beløp?

Et minst like aktuelt spørsmål, som underlig nok så å si aldri stilles, er hva man helt konkret mener å oppnå med å skrote millioner av vel fungerende bensin- og dieselbiler i Europa, og erstatte disse med millioner av elbiler.

Det hevdes ofte at det skal redde klimaet på jorda, fordi det skal ha en stor påvirkning på CO2-utslippene.

Men mennesket står faktisk kun for ca. 4 prosent av totale CO2-utslipp i atmosfæren. Av dette igjen kommer bare  ca. 10 prosent  fra personbiltrafikken. Personbilene er med andre ord nærmest ubetydelige i denne sammenhengen.

Når vi også vet at dette drastiske EU-påfunnet om utslippskutt fra personbiler ikke berører store bil-nasjoner i Asia, Sør-Amerika og Afrika, er det åpenbart at det handler om ren symbolpolitikk. Den reelle effekten på globale utslipp blir tilnærmet umulig å spore. Så å si lik null.

Nesten komisk blir det om man regner ut norske bilisters rolle i dette. Den vil ikke engang være målbar.

Videre er det et åpent spørsmål om den typen mengder CO2 det er snakk om, overhodet har noen innvirkning på klimaet.

Likevel fables det altså om å bruke 2700 milliarder på denne maniske elbilsatsningen, for å oppnå null og niks.

Man har også i svært liten grad berørt et annet helt avgjørende tema:

Hvor skal strømmen til å drive millioner av nye elbiler komme fra, i et EU som allerede i dag sliter med akutt energimangel? Bare det poenget alene burde være nok til å glemme disse elbil-drømmeriene.

Himmelropende virkelighetsfjernt er nesten et for mildt uttrykk.

Les også: 

Toppsjef i bilindustrien advarer sterkt mot elbil­satsingen: –En stor risiko

 

Bestill gode bøker fra Document forlag:

Kjøp Kents bok her!

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!


Vi setter stor pris på et bidrag til vårt arbeid, bruk Vipps eller konto:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.