2024 er et viktig år for India. De skal velge ny regjering om mindre enn fem måneder. Statsminister Narendra Modi ligger med god margin an til å vinne valget; han er ifølge meningsmålinger verdens mest populære leder med en oppslutning på 76 prosent. 

240 millioner bragt ut av fattigdom

Landets økonomiske fremgang er åpenbar for den jevne inder – lønningene har flere år på rad økt med oppimot ti prosent og er forventet å ligge i den øvre ende også i 2024. De siste ni år er fattigdomsraten redusert fra 29 til 11 prosent. 240 millioner indere er bragt ut av fattigdom. 

Dette er fakta som bidrar til å beskytte Modis popularitet mot slitasje efter snart ti år ved makten. Befolkningen ønsker at de optimistiske kurvene skal fortsette å peke oppover og Modi er i deres øyne mannen som kan sørge for det.

På vei mot stormaktsstatus

Med Modi har India fått en leder som fokuserer på nasjonen. Som grunnlag for landets økonomiske vekst har han prioritert bygging av robust infrastruktur – og det i et omfang som ble ansett som umulig i det India verden kjente før 2014. 

Fra å være et land som var plaget av ugjennomtrengelig byråkrati, korrupsjon og politisk handlingslammelse, er India idag et land med stø kurs mot stormaktsstatus: En selvsikker pol i en multipolar verden.

Gedigen utbygging av infrastruktur

Infrastruktur forventes å bli største bidragsyder til Indias økonomiske vekst også de kommende år. Investeringene i infrastruktur planlegges doblet mellom 2024 og 2030 i forhold til de syv foregående år.

I 2024 vil flere prosjekter innvies. Ifølge News18 ferdigstilles en rekke gigantiske vei-, bro-, tunnel-, metro-, flyplass- og høyhastighets jernbaneprosjekter de kommende månedene – samtidig som nye innledes.

Ikke bare at veinettet bygges ut over hele landet – inderne har satt seg fore at det skal være blant de beste i verden; de anser det som en forutsetning for økonomisk utvikling. Indias veiinfrastruktur antas å være på høyde med USAs i løpet av de neste fem årene.

Noen tall

Om få år vil India ha 10.000 km motorvei; i løpet av få måneder vil landet ha et helelektrifisert jernbanenett, de neste tre-fire årene vil antall tog som daglig går, øke fra 3000 til 13.000 og de vil hvert år få 4.000-5.000 km mere skinnegang å boltre seg på. Hvert år.

Når vi først snakker om jernbane må vi ta med den pågående metroutbyggingen i India. Omtrent 462 kilometer tunnelbane er i øyeblikket under bygging, ytterligere 1056 kilometer er planlagt. Det vil gjøre Indias samlede metronettverk til verdens nest lengste.

I 2014 hadde fem indiske byer metro. Idag er tallet tyve. Tilsvarende hadde India i 2014 et metronettverk på totalt 248 kilometer. Idag 870 kilometer, godt over det tredobbelte. 

Luftfarten tar av

India er verdens raskest voksende luftfartsmarked. I 2014 hadde de 74 flyplasser, idag doblet til 150. I 2025 vil tallet være 220. Indiske flyselskaper har lagt inn gigantbestillinger på godt over 1000 nye fly. Optimismen er til å ta og føle på.

Alt dette er en del av statsminister Modis mål om å gjøre India til en utviklet nasjon innen 2047. Det betyr at vi fremdeles har til gode å se det enorme omfanget av omstillingen India gjennomgår. 

Sjelden anerkjennelse: Kinesisk avis hyller Modis transformasjon av India til stormakt

 

 

Kjøp «Hvordan myndighetene bløffet oss» av Robert Malone!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.