Katharine Birbalsingh måtte stoppe bønneritualer som elevene selv hadde startet og som etter hvert førte til vold, trusler og rasemessig trakassering av lærerne på skolen. Søksmålet er finansiert av offentlige midler og rettssaken holdes i Storbritannias High Court.

En muslimsk elev ved Michaela Community School saksøker Katharine Birbalsingh i Storbritannias High Court for å ha innført et bønneforbud ved den statlige skolen i Wembley, London.

Michaela Community School (MCS) er en gratis skole for barn mellom 11 og 18 år og ble etablert i september 2014 med Katharine Birbalsingh som rektor.

Den har blitt beskrevet som den «strengeste skolen i Storbritannia», og er også en av skolene i landet som har oppnådd de beste GCSE-resultatene (karakterer) i nasjonen. I både 2022 og 2023 var GCSE-resultatene de høyeste av alle skoler i England.

Katharine Birbalsingh er født i New Zealand og oppvokst i Canada. Da hun var 15 år begynte faren, som er indo-guyansk, å forelese ved University of Warwick. Politisk identifiserer hun seg som konservativ med liten k.

Den muslimske eleven, som ikke kan navngis, har sikret seg rettshjelp og offentlige penger blir brukt til å finansiere saken, skriver The Telegraph.

Regningen for saken så langt er estimert til mellom £100.000 og £150.000, rapporterte The Times – opp til to millioner kroner. Hvis eleven får medhold, kan skolen bli pålagt å betale kostnadene.

Eleven utfordrer et forbud mot bønneritualer som ble innført av skolen i mars 2023, og hevder at skolens holdning til bønn er den typen diskriminering som får religiøse minoriteter til å føle seg fremmedgjort fra samfunnet.

Forbudet ble innført fordi det oppsto bekymringer om segregering mellom religiøse grupper da noen muslimske elever begynte å be i lunsjpausen:

– The pupil is challenging a ban on prayer rituals introduced by the school in March, claiming that the school’s stance on prayer is “the kind of discrimination that makes religious minorities feel alienated from society”.

– The policy was imposed because concerns arose about segregation between religious groups when some Muslim pupils began praying during their lunch break.

Vold, trusler og rasemessig trakassering av lærerne

Lærere ble fortalt om hendelser der muslimske elever som ikke ba ble utsatt for trusler fra andre muslimske elever. Omtrent halvparten av de 700 elevene ved skolen er muslimer.

Birbalsingh forsvarte bønneforbudet og sa at Michaela er en sekulær skole der hver rase, tro og medlemmer forstår uselvisk opptreden for å forbedre helheten:

– Defending the prayer policy this week, Ms Birbalsingh said that Michaela is a “secular school where every race, faith and group understands self-sacrifice for the betterment of the whole.

Hun sa at skolens styre måtte ta beslutningen om å stoppe bønneritualer som elevene selv hadde startet og som etter hvert førte til vold, trusler og forferdelig rasemessig trakassering av lærerne på skolen.

Hun la til at elever fra andre religioner har ofret [sine ritualer] slik at de kan kan opprettholde et trygt sekulært samfunn på skolen:

– She said that the school’s governing body had to take the decision to stop prayer rituals when some pupils started them, against a backdrop of events including violence, intimidation and appalling racial harassment of our teachers.

She added: – At Michaela, those from all religions make sacrifices so that we can maintain a safe secular community.

We are not a Muslim country!

– Vi er ikke et muslimsk land, sier programledere i GB News som debatterer saken. Anna Lilly skriver i kommentarfeltet:

Som kristen vil jeg ikke få lov til å ha bønnepauser på jobb. Jeg har ikke lov til å bære et kors rundt nakken eller noe synlig på kroppen som viser min religiøse tro.

Mens muslimer har lov til å ha bønnepauser når som helst og når det passer for dem. Og de kan bruke hijab eller hva de vil som avslører deres religiøse tro.

Jeg føler at jeg blir diskriminert i dette landet.

Les også:

Tyskland: Muslimske skole­elever tvinger sharia­lover på elever og lærere – Document

Kjøp «Hvordan myndighetene bløffet oss» av Robert Malone her!»

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.