Opinionen er delt på midten i synet på boikott av Israel, ifølge en måling utført av Respons analyse for VG. Gitt den massive propagandaen for Gaza i mediene er det ikke merkelig at 47 prosent vil ha boikott. Det er mer interessant at 27 prosent er negative og 27 prosent er usikre. Særlig det siste tallet tyder på at mediene ikke har lyktes med sin propaganda.

  • 47 prosent svarer at de er positive til boikott av Israel
  • 27 prosent svarer at de er negative
  • 27 prosent er ikke sikre

Vi fikk et signal om at opinionen avviker fra medienes fremstilling, da en måling viste at folk heller vil lese om Ukraina enn om Gaza.

VG intervjuer Bjørnar Moxnes, som er medlem av utenrikskomiteen og var tilbake på jobb onsdag. Det er lenge siden Moxnes foreslo at den israelske ambassadøren skulle kastes ut av landet.

Moxnes snakker i store bokstaver.

– Veldig mange reagerer på den ekstremt brutale krigføringen mot palestinerne. Rekordmange barn blir drept, rekordmange journalister blir drept, og de angriper skoler og FN-leirer. Nordmenn flest ønsker at Norge reagerer sterkere på disse folkerettsbruddene, og derfor tror jeg også støtte til boikott øker, sier tidligere Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Det trekkes enkle paralleller mellom Israel og Russland.

– Det er ikke noe mindre alvorlig at folkeretten brytes på Gaza enn at den brytes i Ukraina. Vi er for tøffe tiltak mot Russlands lederskap, da må vi også gå inn for tøffe tiltak mot det israelske lederskapet, sier Moxnes.

SV og Rødt vil ha våpenembargo av Israel og forbud mot handel med varer og tjenester fra Israel.

Rødt har stemt for norske våpen til Ukraina, et brudd på en langvarig praksis med ikke å eksportere til land i krig.

Det snakkes lite om hvilke konsekvenser en vareboikott kan få for Norge. Mye av teknologien i helsevesenet har israelske komponenter. Israel er en teknologisk stormakt. Hvis det ikke var for olje og gass, ville Norge vært ganske ubetydelig på verdensmarkedet.

VG synes positiv til boikott, men det interessante med målingen er at den indikerer en motstand i befolkningen, trolig fordi mediene er for propalestinske og bruker humanitære lidelser som overtalelse og påvirkning.

Partiene trår forsiktig.

Åsmund Aukrust er nestleder i utenrikskomiteen for Ap. VG vil gjerne skubbe ham i retning av sanksjoner.

– Ville det ikke kunne sende et signal om Norge vedtok sanksjoner?

– Målet er ikke at det skal være et symbolsk signal for oss selv, målet er at det skal ha en effekt.

Regjeringen har allerede profilert seg som så propalestinsk at det ville kunne gi backlash om man går for fort frem.

Aukrust og Barth Eide skryter av hvor mange gode venner de har blant araberlandene. De balanserer. Aukrust minner om at Norge som eneste land stemte for en resolusjon fra Jordan med krav om våpenhvile. En måned senere fikk den flertall. Aukrust sier langt på vei at regjeringen er propalestinsk:

– Det viser at det Norge gjør, faktisk har påvirkning. Det er viktig hva Norge mener, men enda viktigere hva vi får andre land til å mene. Vi får veldig mye støtte blant de arabiske landene – og palestinske myndigheter vet godt at de knapt har bedre venner i Europa enn Norge. Det skal vi fortsette å være.

Abid Raja er innledningsvis forsiktig:

De vil be regjeringen «hindre at Norge importerer varer fra ulovlige bosetninger, okkupert jord og selskaper som medvirker til brudd på folkeretten og menneskerettigheter i ulovlig okkuperte områder».

– Hvis regjeringen ikke vil innføre forbud, bør de i hvert fall innføre offisiell fraråding av handel med varer fra okkupert palestinsk land, sier Abid Raja.

Men så har også han oppdaget at han skyver israelske fløypolitikere foran seg. De har nesten forsvunnet på venstresiden i Israel, et faktum som norske medier ikke dveler ved. De ser det snarere som tegn på en moralsk defekt.

Raja skyver uttalelser fra høyrepolitikerne Smotrich og Ben-Gvir foran seg. Leserne får ikke vite hvilken kontekst disse har falt i.

– Dette er en befolkning som har lidd i titalls år, og nå kollektivt avstraffes de av en av verdens aller sterkeste militærmakter. Noen av dem snakker i regjering om å fordrive alle vekk fra Gaza – det er jo definisjonen på etnisk rensing og folkemord.

Raja uttaler seg plutselig som muslim. Det er grunn til å tro at denne konfliktlinjen gjør at mange nordmenn er skeptiske til for sterk palestina-støtte.

I dag skal Sør-Afrika bringe Israel inn for FN-domstolen for å vurdere om det er grunnlag for folkemordstiltale. Å tiltale landet som er grunnlagt som resultat av historiens verste folkemord for nettopp folkemord, blir ikke tematisert hverken av norske medier eller politikere.

 

 

 

 

 

Kjøp billetter til lesermøte med Mikael Jalving her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.