NHO-sjef Ole Erik Almlid. Foto: Beate Oma Dahle / NTB.

En rapport som Nærings­livets Hoved­organisasjon (NHO) har bestilt fra Boston Consulting Group (BCG), viser at Norge har redusert klima­utslippene mye mindre enn nabo­landene.

Det får NHO-sjef Ole Erik Almlid til å etterlyse panikk og desperasjon etter å nå «klima­målene» i et intervju med VG, som skriver at Norge i henhold til BCG-rapporten er blitt en «sinke i klimakampen».

Danmark, Finland, Sverige, Tyskland og Storbritannia har redusert klima­utslippene med 35–49 prosent siden 1990, mens Norge bare har klart 5 prosent.

Almlid bruker kraftige formuleringer i forsøket på å hamre inn budskapet hos publikum:

– Vi må gire om det norske samfunnet, som vi aldri har gjort før for å nå klimamålene. Det er ditt ansvar og det er mitt ansvar. Situasjonen er desperat. Og vi må dit: Når du er desperat og må, så får du det til, sier Almlid.

– Jeg tror ikke vi har tatt nok inn over oss at vi bør være kjempe­desperate fordi vi er så langt unna å nå klimamålene. Vi trenger styrt panikk.

Bestillingsrapporten viser også at Norge ikke ligger helt i tetsjiktet når det gjelder «omstillings­evne i det grønne skiftet», som er forsøkt målt etter fem kriterier med en metodologi fra World Economic Forum:

1. naturressurser og infra­struktur, 2. human kapital, 3. marked og kapital, 4. politisk rammeverk og incentiver og 5. teknologi og innovasjon.

Innenfor disse områdene er det undersøkt 30 indikatorer, basert på lignende under­søkelser utført av World Economic Forum.

Rapporten NHO har bestilt, konkluderer at andre land er flinkere til å tiltrekke seg bedrifter som ønsker offentlige midler:

Norge er tregere til å få på plass bedre ramme­betingelser for grønne verdi­kjeder og energi­omstilling.

En konsekvens av at andre land raskere har fått på plass forutsigbare rammer og økonomiske incentiver (støtte­ordninger), er at det tiltrekker seg investorer og at pengene lettere kanaliseres til prosjekter i disse landene.

En representant for leverandøren av rapporten gir politiske anbefalinger om hvordan Norges kan gjøre det bedre på rankinger av den typen rapporten gjør:

Leder for BCGs energiarbeid i Norden, Børge Kristoffersen, sier money talks.

– Når det går sakte og smått hos oss, så er det den viktigste forklaringen. Kapitalen søker seg dit ramme­vilkårene for grønn omstilling er best.

Han sier Norge fortsatt har stort potensial og fortrinn blant annet innen havvind, landvind og fangst og lagring av karbon (CCS), men sier det krever at politikerne i Norge faktisk får opp farten.

Kristoffersen er ikke snauere enn at han går i detalj om hvordan politikken bør utformes, og det handler om planøkonomi:

– Det må skje via en helhetlig politikk, ikke bare stykkevis og delt i enkelt­tiltak og enkelt­prosjekter. Myndig­hetene må fortelle hvordan de vil satse gjennom en klar og tydelig plan og umiddelbare tiltak.

Rapporten anbefaler også at opinionen bearbeides:

Myndigheter og industri må sikre tydelig kommunikasjon slik at befolkningen forstår behovet for å nå både klimamål og å bygge opp grønne verdikjeder. Etablering av ny industri vil kreve statlig støtte på kort sikt, men være lønnsomt på lengre sikt.

NHO-sjefen vil nå ha et «strukturert partnerskap mellom myndigheter og næringsliv» for å få fart på det grønne hurtigtoget.

Han vil ta initiativ på NHOs årskonferanse 9. januar, hvor landets ledende politikere og næringslivs­ledere møtes.

– Vi må ha med både regjeringen og Stortinget, fordi vi må sikre brede forlik.

Befolkningen er det ikke så nøye med. Hva kan gå galt hvis konsulent­selskaper, nærings­organisasjoner, World Economic Forum, politikere og medier er samstemmige i budskapet?

 

Kjøp «Et varslet energisjokk»!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.