For å bekjempe den svært omfattende gjengkriminaliteten i landet har politiet i Sverige de siste 3-4 årene fått nye fullmakter. Noe av dette kan være nødvendig, men utviklingen har også kritikere.

I 2020 fikk svensk politi gjennom et nytt lovverk muligheten til i hemmelighet å trenge inn på mistenktes mobiltelefoner, datamaskiner og e-postkontoer. Metoden ble ansett som så krenkende av personvernet at loven om hemmelig dataavlesning ble gitt som en midlertidig lov frem til mars 2025.

Etter at loven nå er evaluert foreslås det derimot at den skal bli permanent.

Christian Winkler er leder for etterretningsseksjonen i politiregion Øst. Ifølge ham har den midlertidige loven forhindret flere forbrytelser i regionen. Han er positiv til at det nå ser ut til at loven vil bli permanent, og kanskje ytterligere utvidet. «Den er et viktig verktøy for oss», sier han til SVT.

Loven er blitt brukt mye mer enn det som først ble sagt da den ble vedtatt. Ifølge tall fra Statsadvokatembetet ble den i fjor benyttet mot totalt 365 personer, hvor 23 prosent av sakene da førte til at en person ble tiltalt.

Ifølge IT-sikkerhetsekspert Leif Nixon er politiet alltid et stykke bak de kriminelle når det kommer til ny teknologi. «Men steget er kanskje ikke så langt bak som du tror», ​​hevder han.

Han mener at utviklingen er tydelig.

«Trenden er at politiet har søkt og fått innvilget svært mange saker med hemmelig dataavlesning. Mange flere enn man trodde det skulle bli, og det er direkte på grunn av gjengkriminalitet», sier han.

Leif Nixon har samarbeidet med rettshåndhevelse i ulike land og bistått i kriminelle etterforskninger av for eksempel datainnbrudd. På oppdrag har han også blant annet hacket seg inn i datanettverket ved partikkelfysikklaboratoriet i Cern. Han er ikke udelt positiv til politiets nye fullmakter.

«Det er klart det er bra at svensk politi kan avlytte kriminelle. Men det samme verktøyet kan brukes av totalitære regimer til å avlytte meningsmotstandere. Det er vanskelig å si rett ut om dette er et bra eller dårlig fenomen», kommenterer han.

Fra og med oktober 2023 kan svensk politi dessuten i hemmelighet avlytte eller overvåke personer i forebyggende øyemed. Dette omfatter også personer som ikke er mistenkt for lovbrudd.

«Denne loven gjør at hvem som helst, hvor som helst, når som helst kan avlyttes», kommenterer advokat Jan Nyman til SVT. Han mener at loven er et verktøy som gjør mer skade enn nytte.

«Den nye loven er skremmende ubehagelig, den undergraver rettssikkerhetens grunnleggende prinsipp om at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist», sier advokat Caroline Diederichsen.

Ny svensk lov: Politiet kan avlytte «hvem som helst, hvor som helst, når som helst»

Document Forlag utgir Mattias Desmet. Kjøp boken her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.