Den svenske regjeringen ønsker å femdoble antallet overvåkingskameraer i landet i år. I Stockholms län skal de økes fra 320 til 800. Politiet håper å få klarsignal til å bruke tekniske analyseverktøy som ansiktsgjenkjenning i sanntid.

Det er allerede i dag mulig for svensk politi å bruke teknologi med kunstig intelligens (KI) for å mer effektivt gå gjennom innspilt materiale fra overvåkingskameraer, noe som letter arbeidet med timelange videoopptak.

Nå håper politiet å få økte fullmakter til også å kunne ta den nye teknologien i bruk i sanntid, noe regjeringen undersøker.

Slik det er nå må vi ha én person per kamera, det vil si 320 personer for 320 kameraer, døgnet rundt, for å holde styr på bildestrømmene. Med analyseverktøyene kan det gjøres lynraskt”. Dette kommenterer Stefan Singman, leder for politiets kameraovervåkingssenter i Stockholm, til SVT.

Politiet bruker Sveriges utvilsomt reelle problemer med gjengvold og organisert kriminalitet for å rettferdiggjøre økt overvåking, med automatisk skiltavlesning og ansiktsgjenkjenning.

Den profilerte advokaten Thomas Olsson mener derimot at politiets utvidede tekniske fullmakter går for langt.

“Den demokratiske rettsstaten undergraves”, uttaler han til SVT.

Olsson ser en risiko med disse tiltakene. “Hver ting for seg kan fremstå som et mindre inngrep i personlig integritet, men sett under ett gir de iverksatte og foreslåtte tiltakene muligheter for staten til å kartlegge et individs liv i minste detalj”, hevder han.

Advokat Olsson påpeker at slike fullmakter er lette å implementere, men veldig vanskelig å rulle tilbake. Han frykter at Sverige er på vei til å bli en autoritær stat.

Fra 1. oktober 2023 fikk svensk politi mulighet til å bruke såkalte forebyggende tvangsmidler. Det vil si at de kan avlytte telefoner og bruke dataavlesning mot folk som ikke er mistenkt for konkrete kriminelle handlinger, men som antas å kunne gjøre det. Politiet hevder at utvidet bruk av avlytting har ført til at antall forbrytelser i landet har gått ned.

Noen advarte også da mot utviklingen. «Denne loven gjør at hvem som helst, hvor som helst, når som helst kan avlyttes», kommenterte advokat Jan Nyman til SVT. Han mener at loven er et verktøy som gjør mer skade enn nytte.

«Den nye loven er skremmende ubehagelig, den undergraver rettssikkerhetens grunnleggende prinsipp om at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist», sier advokat Caroline Diederichsen.

Hun mener at avlyttingsloven ikke vil oppnå sin hensikt. Organiserte, profesjonelle kriminelle bruker krypterte apper seg imellom. Loven kan derfor ramme vanlige mennesker som kommuniserer på vanlig måte.

IT-sikkerhetsekspert Leif Nixon har samarbeidet med rettshåndhevelse i ulike land og bistått i kriminelle etterforskninger av for eksempel datainnbrudd. Han er ikke udelt positiv til politiets nye fullmakter.

«Det er klart det er bra at svensk politi kan avlytte kriminelle. Men det samme verktøyet kan brukes av totalitære regimer til å avlytte meningsmotstandere. Det er vanskelig å si rett ut om dette er et bra eller dårlig fenomen», kommenterer Nixon.

Moderaterna og Kristdemokraterna i Region Stockholm ønsker også å innføre ansiktsgjenkjenning med bruk av kunstig intelligens (KI) i kollektivtrafikken for å fange flere kriminelle.

Kjøp Totalitarismens psykologi her! Kjøp eboken her!

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok og som ebok.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.