Utenriksminister Espen Barth Eide er lørdagsintervjuet av Aftenposten. Her har han en uttalelse jeg finner hårreisende, ja hinsides. Sitat: «Hvis du mener det er galt å bombe en sivilbefolkning i Kherson, så er det galt å bombe i Gaza by også. Du kan ikke mene at det er galt det ene stedet, men litt greit det andre stedet.» Dette kaller utenriksministeren å «ha prinsipper og verdier som er bestandige». – En professor i medisin sa en gang til studentene sine at «konsekvens er en nisse som spøker i trange hjerner».

Jeg fatter ikke at vår utenriksminister kan få seg til å sidestille Russlands angrep på Ukraina med Israels forsvarskamp mot terrororganisasjonen Hamas. Russland angrep uprovosert Ukraina. Israel forsvarer seg mot en terrororganisasjon som utførte massakrer så bestialske at det kun har sitt sidestykke i hva IS foretok seg. Hamas har lovet å gjenta massakren det «nødvendige» antall ganger inntil Israel og dets jødiske befolkning er utslettet. Et varslet folkemord, intet mindre.

– Dette vet selvsagt utenriksministeren. Hvis han mot formodning ikke vet det, er det uakseptabel tjenesteforsømmelse. Hvis han vet det, men fortier eller forvrenger sannheten for offentligheten, er det enda verre. Hva mer er, han unnlater uansett å fordømme folkemord på jøder.
Hvordan tror han Hamas vil oppfatte dét?

– Tror utenriksministeren at Hamas ikke mener det de sier? Tror han det bare er en litt makaber spøk?

– Når Hamas har utskytningsramper på taket av boligblokker, nær sykehus, barnehager og skoler, er disse militære mål. Alle sivile steder hvor Hamas har militære strukturer, er per definisjon militære mål, ikke sivile. Israel Defense Forces (IDF) har dessuten advart sivilbefolkningen på forhånd, og anmodet dem om å evakuere.
Er dette kjent eller ukjent for utenriksministeren?

Jeg ser frem til svar på spørsmålene mine.

 

Spørsmålene ble sendt til UD, men forfatteren fikk aldri svar.

red.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.