Det kommer fortsatt terrorister inn i Israel fra Gaza via tunneler. 70 kom inn i kibbutzen Be’eri i løpet av natten. Det foregår fortsatt kamper på seks steder langs grensen mot Gaza, sier IDFs talsmann.

The Israel Defense Forces’ top spokesman, Rear Adm. Daniel Hagari, tells reporters that there are still six sites of active fighting in southern Israel near the border with the Gaza Strip.

Fighting is ongoing in Be’eri, Kfar Aza, Nirim and Alumim, he says. Some of the terrorists have been in Israel since the preliminary attack on Saturday, while others crossed the border over the past two days.

Hagari says that overnight, some 70 terrorists infiltrated Be’eri. Most of them were killed in battle with IDF troops, but others are still hiding in homes in the kibbutz.

In Kfar Aza, seven terrorists were identified in the town’s vicinity, and the mouth of a tunnel near the kibbutz was found as well, Hagari says.

Six terrorists were identified near Kibbutz Nirim, and four in Alumim, he says.

Hagari estimates that 425 Palestinian terrorists have been killed by the IDF so far in the Gaza Strip, and hundreds more in Israeli territory.

Talsmann for Israels forsvar, kontreadmiral Daniel Hagari, forteller journalister at det fortsatt pågår kamper ved seks steder i det sørlige Israel nær grensen til Gaza-stripen.

Kamper pågår i Be’eri, Kfar Aza, Nirim og Alumim, sier han. Noen av terroristene har vært i Israel siden angrepet lørdag, mens andre har krysset grensen de siste to dagene.

Hagari sier at rundt 70 terrorister infiltrerte Be’eri i løpet av natten. De fleste av dem ble drept i kamp med IDF-soldater, men andre gjemmer seg fortsatt i boliger i kibbutzen.

I Kfar Aza ble syv terrorister identifisert i nærheten av byen, og munningen av en tunnel nær kibbutzen ble også funnet, sier Hagari.

Seks terrorister ble identifisert i nærheten av Kibbutz Nirim, og fire i Alumim, sier han.

Hagari anslår at IDF så langt har drept 425 palestinske terrorister i Gazastripen, og hundrevis flere på israelsk territorium.

timesofisrael.com

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.