Antall ansatte i statsforvaltningen har de siste årene økt mer enn i resten av samfunnet, viser en fersk rapport.

Den ferske rapporten kommer fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), skriver Aftenposten.

«Staten vokser», slår DFØ fast.

Dette skjer selv om det er et uttalt mål å stramme inn offentlig sektor.

  • Fra 2017 til 2022 vokste statsforvaltningen med 7,8 prosent – eller 12.674
    ansatte.
  • Til sammenligning økte det totale antallet sysselsatte i Norge med 6,5 prosent i samme
    periode.

13 av 16 departementsområder har opplevd vekst, og særlig kunnskapssektoren har vokst de senere årene. Denne sektoren sto for 70 prosent av veksten i antall ansatte i hele statsforvaltningen, og særlig høgskoler og universiteter vokser.

– Det finnes flere mulige forklaringer, men både strukturreformen og koronapandemien kan forklare deler av veksten, sier direktør for DFØ, Hilde Singsaas.

Erna Solbergs regjering, som satt fra 2013 til 2021, lovte å slanke regjeringsapparatet og «avbyråkratisere byråkratiet», men i Solbergs periode vokste allikevel antallet ansatte i statsforvaltningen kraftig.

Men som Aftenposten tidligere har omtalt, økte antallet ansatte i statsforvaltingen også under Solberg-regjeringen – dersom man justerte for omorganiseringer.

Document Forlag utgir Mattias Desmet. Kjøp boken her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.