Nytt

Over 3000 episoder rapportert inn i løpet av 2017 – og antallet voldsepisoder er høyest blant de yngste.

En ny rapport om vold og trusler mot ansatte i Oslo-skolen lagt fram av Utdanningsetaten i Oslo kommune mandag, gir et dystert bilde av utviklingen ifølge Aftenposten.

Rapporten viser at vold- og trusselhendelsene øker. «Det som kanskje overrasker mange er at det er de yngste elevene i 6-12 års alderen som står for de fleste volds- og trusselhendelsene», sier direktør Astrid Søgnen i Utdanningsetaten på en pressekonferanse mandag formiddag.

Totalt sett for grunnskolen og videregående skole har antallet registrerte volds- og trusselhendelser økt kraftig de siste par årene:

  • Antallet «svært alvorlige» hendelser økte fra 167 i 2015 til 436 i 2017.
  • Antallet «alvorlige» hendelser ble nesten tredoblet fra 425 i 2015 til 1219 i 2017.
  • Antallet «lite alvorlige» hendelser økte fra 279 i 2015 til 1515 i 2017.

I disse tallene er det verdt å merke seg at hendelser i ordinær undervisning og spesialgrupper/spesialskoler er slått sammen. I 2017 var det 1621 hendelser innen spesialundervisning, med et elevgrunnlag på 1621 elever og 1262 ansatte som sto for denne type undervisning i spesialskoler og spesialgrupper. I ordinær undervisning var det 1549 hendelser i fjor, med et elevgrunnlag på nær 88.000 elever og knapt 14.000 ansatte.

Etaten peker på at bedre rapportering kan være en grunn til veksten i registrerte hendelser. Samtidig tilsier tilbakemeldinger fra skolene at antall voldshendelser øker, særlig blant yngre elever. Det er hovedsakelig 1-3 elever pr. skole som står for de fleste hendelsene innenfor ordinær undervisning, skriver Utdanningsetaten i rapporten.

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!