Den danske filmstjernen Mads Mikkelsen og filmskaperen Nikolaj Arcel ble lamslått da en dansk reporter spurte om mangelen på mangfold i deres nye film, «The Promised Land».

Filmen omhandler Danmark på 1700-tallet.

Under en pressekonferanse for filmfestivalen i Venezia spurte en ikke navngitt reporter fra Danmark:

– Dette er en rollebesetning og dansk produksjon som er helt nordisk, og derfor har en viss mangel på mangfold … det er også nye regler foreslått i Hollywood.

– This is a cast and Danish production that is entirely Nordic, therefore has some lack of diversity, you would say, there’s also new rules implied in Hollywood.

Mads Mikkelsen, som spiller i filmen produsert av landsmannen Nikolaj Arcel, avbrøt journalisten mens han riste vantro på hodet, skriver Brian Flood i Fox News.

– Hva? Fra begynnelsen, sa Mikkelsen mens han lo.

– What? From the get-go, Mikkelsen said while laughing.

Reporteren sa da at det er mangfoldsregler på andre siden av Atlanterhavet, og bemerket at Oscar-utdelingen har representasjons- og inkluderingsstandarder for Oscar-kvalifisering i kategorien «beste film.»

– The reporter then said there are «rules of diversity across the Atlantic,» noting that the Academy Awards have representation and inclusion standards for Oscars eligibility in the Best Picture category.

– Er du bekymret for det? spurte reporteren:

– Are you worried about that? the reporter asked.

Mikkelsen, som nylig spilte hovedrollen i den siste «Indiana Jones»-filmen, virket opprørt. Han skjøt tilbake: – Er du?

– Mikkelsen, who recently starred in the latest «Indiana Jones» film, appeared agitated. He shot back, «Are you?»

Reporteren nevnte deretter «Parasite» – som vant beste film for filmåret 2019 – en sørkoreansk film med en fremtredende sørkoreansk rollebesetning og crew. Det ville vært kvalifisert til toppremie under de nye reglene, mens han sa at en «helnordisk rollebesetning» ikke er det.

– The reporter then evoked «Parasite» — which won Best Picture for the 2019 movie year — a South Korean film with a prominently South Korean cast and crew. It would be eligible for the top prize under the new rules, while he said an «all-Nordic cast» is not.

Arcel avbrøt deretter reporteren og sa:

– Først og fremst foregår filmen i Danmark på 1750-tallet.

– First of all, the film takes place in Denmark in the 1750s, he said.

Arcel forteller journalisten at en stor del av filmen handler om en farget jente som blir utsatt for rasisme, og at det den gangen var særdeles få fargede i Danmark. Hun var sannsynligvis, på det tidspunktet, den eneste i hele landet, fortsetter han:

– Det var ikke i tankene våre i det hele tatt. Jeg tror det ville være litt rart, det er bare historisk, det er bare slik det var på 1750-tallet.

– We do have a big plot line about a girl of color who is being subjected to racism, which was very rare, any people of color in Denmark… almost, nobody. She was probably at the time the only one in the entire country of Denmark, Arcel continued. – It wasn’t a thought in our mind. I think it would be a little weird, it’s just historical, it’s just how it was in the 1750s.

I filmen spiller Mikkelsen Ludvig von Khalen, en soldat som ankommer den karrige Jyllandsheia i 1775 med ett enkelt mål: å følge kongens oppfordring om å dyrke jorden og derved oppnå rikdom og ære fro sin egen del.

Mikkelsen og Arcel har tidligere jobbet sammen om filmen «A Royal Affair» fra 2012.

THE PROMISED LAND Official Trailer (2023) Mads Mikkelsen.

Oscar-utdelingen har møtt kritikk etter å ha gjennomført nye retningslinjer for mangfold og inkludering for 2024, skriver Flood. Retningslinjene må følges av enhver film for å bli vurdert som beste film.

Flere stemmeberettigede medlemmer slo alarm etter at Oscar-utdelingen ga ut sitt Aperture 2025-initiativ, et omfattende sett med forskrifter designet for å gjøre Hollywood mer rettferdig og mangfoldig og reflektere mangfoldet til filmpublikummet.

Fra og med 2024 vil filmprodusenter og regissører bli pålagt å sende inn informasjon til akademiet om filmens rollebesetning og medlemmer av filmproduksjonen. Det legges vekt på rase, kjønn, seksuell legning og funksjonshemming.

– Beginning in 2024, film producers and directors will be required to submit to the Academy a dossier of the sort that points to the race, gender, sexual orientation and disability status of their film’s cast and crew members.

Skuespilleren Richard Dreyfuss, kjent fra «Haisommer», har fordømt Hollywoods nye standarder for inkludering i sterke ordelag, og hevdet at de får ham til å ville kaste opp:

– Veteran actor Richard Dreyfuss has condemned Hollywood’s new inclusivity standards in strong terms, claiming they make him «vomit.»

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok eller som e-bok!

Document Forlag utgir Mattias Desmet. Kjøp boken her!

Kjøp Paul Grøtvedts bok!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.