Gjesteskribent

Til tross for at majoriteten av muslimer avviser islamisme og islamistisk propaganda, bringer anti-semittiske budskap på satellittkanaler som Hamas-styrte al-Aqsa TV jødehatet og intoleransen til Europa. Konsekvensene av hatet som spres via satellittfjernsyn er allerede følbart i Tyskland, skriver statsviter og forfatter Matthias Küntzel i Der Spiegel.

«Sanabel, hva vil du gjøre for å hjelpe al-Aqsa moskèen?», spør figuren Farfur i et barneprogram på Hamas` al-Aqsa TV. «Vi vil kjempe.» «Og hva annet?» «Utrydde jødene.» Så er Farfur fornøyd. Figuren er en kopi av Disney`s Mikke Mus, men Hamas-versjonen gjør noe Disney-Mikke aldri ville gjøre: han underholder barn mens han propaganderer for å myrde jøder.

Internasjonale protester tvang Hamas til å ta Disney-kloningen av skjermen. Al-Aqsa føyde seg, men gjorde umiddelbart Farfurs avgang til et anti-jødisk budskap: han ble klubbet i hjel av en israelsk tjenestemann. Jenta som ledet programmet snudde seg mot kameraet, og sa: «Dere har nå sett hvordan jødene drepte Farfur som en martyr. Hva har dere lyst til å si til jødene?» En tre år gammel pike ringte inn til showet for å si: «Vi liker ikke jøder fordi de er hunder! Vi skal bekjempe dem.» Jenta i studio svarte: «Åh, Shaima, du har rett – jøder er kriminelle og våre fiender.»

Farfurs opptreden er typisk for Hamas` anti-semittiske propaganda, som islamistorganisasjonen eksporterer til Tyskland via satellitt i den hensikt å oppfostre nye generasjoner til fanatiske jødehater og selvmordsbombere.

The Hamas station, founded in 2006, is modeled on the Hezbollah station in neighboring Lebanon, al-Manar. Al-Manar’s children’s program shows children wearing explosive belts and images of dying Israeli soldiers, with triumphant chants as background music. Cartoons depict scenes like that of a child blowing himself up near Israeli soldiers, or of a smiling boy flying toward Israel on a missile. Adult viewers can enjoy video clips that use inspirational graphics and rousing music to glorify the act of committing a suicide bombing, while the evening lineup offers family entertainment with a series of films based on the classic anti-Semitic forgery «The Protocols of the Elders of Zion.»

I 2004 ble al-Manars sendinger via det europeiske Eutelsat satellitt-systemet forbudt i Frankrike på grunn av stasjonens anti-semittiske innhold. Det hatefulle budskapet fortsetter imidlertid å entre tyske muslimers stuer via satellittene ArabSat og NileSat, kontrollert av henholdsvis Saudi Arabia og Egypt. Eksponering for disse programmene har tydeligvis konsekvenser:

Rabbi Zalman Gurevitch was wearing a traditional black robe when he left his synagogue in Frankfurt’s Westend neighborhood on Sept. 7, 2007. It was the Sabbath. According to the police report, he encountered a 22-year-old German of Afghan descent «spontaneously and coincidentally» a short time later. It was early evening and the man, shouting «You shit Jew, I’m going to kill you,» plunged a knife into the rabbi’s abdomen. Gurevitch was recognizable as a Jew. He survived, thanks to luck and emergency surgery.

Selv om angrepet var en isolert hendelse, er det vanskelig å overse hvordan det importerte hatet fra Beirut og Gaza viser seg i form av daglige uttrykk for jødehat på skoler, sportsklubber, på gater og på T-baner i Tyskland. Små barn oppdratt til å bli anti-semitter bruker allerede «Din jøde» som et nedsettende uttrykk i barnehager og på lekeplasser. Skoleelever irettesetter lærerne sine, og kaller dem «Jødehunder» når de ikke gir elevene Sharia-kompatibel undervisning. Jødiske barn blir angrepet og føler seg tvunget til å søke seg til Berlins jødiske skoler eller å gjemme tegnene på sin jødiske tro – yarmulkaen og Davidsstjernen – når de beveger seg i det offentlige rom.

I 2006 ble det rapportert at ny-nazister sto bak majoriteten av anti-semittiske hendelser, men på samme tid økte antallet anti-semittiske forbrytelser begått av muslimer fra 33 til 88.

Det tyske innenriksdepartementet publiserte studien «Muslimer i Tyskland» i 2007 – den hittil mest omfattende rapporten av sitt slag – som bekreftet den anti-semittiske trenden. I følge studien er anti-semittiske holdninger langt mer utbredt blant unge muslimer enn blant ikke-muslimske innvandrere og innfødte ikke-muslimer. Studien siterte eksempler med muslimske studenter for å illustrere at denne anti-semittismen ikke kan ansees som et produkt av en «underdog-holdning» i en sosialt marginalisert gruppe, men at den representerer en ideologisk tankegang.

«The pervasiveness of sweeping anti-Semitic prejudices among Muslim students was also noticeable,» the study pointed out. «Such prejudices, expressed indirectly by slightly more than one-third and in extreme form by about 10 percent of students, are significantly more common than anti-Christian sentiments.»

What is the source of this profound hatred, which stations like al-Aqsa and al-Manar are spreading and one in 10 of the Muslim students surveyed embraces? The Middle East conflict is often cited as a reason, but this is too simplistic. Hostility toward Jews has existed since Islam came into being. In its charter, Hamas quotes the Prophet Muhammad as saying: «The Day of Judgment will not come about until Muslims fight Jews and kill them. Then, the Jews will hide behind rocks and trees, and the rocks and trees will cry out: ‘O Muslim, there is a Jew hiding behind me, come and kill him.»

Through the use of such language, the hatred of Jews is given a religious justification.

Nazi Germany entered the picture in the 20th century. The Nazis, hoping to use early Islamic hostility toward Jews for their own ends, paid substantial sums of money to support the Muslim Brotherhood’s anti-Jewish campaigns in Egypt. And just as they had radicalized widespread Christian anti-Semitism in Europe, the Nazis did their utmost to radicalize the latent anti-Judaism that had originated in early Islam.

Mens alt jødisk ble ansett som ondt i tidlig islam, ble nå alt ondt stemplet som jødisk. Fra krig og revolusjon til narkotikatrafikk og forfall i moralske verdier. Mellom 1938 og 1945, kringkastet nazistenes radiostasjon sine løgner om en verdensomspennende, jødisk konspirasjon i den islamske verden hver kveld. De profesjonelt produserte programmene ble sendt på arabisk, persisk og tyrkisk, og var svært populære.

Thus, it comes as no surprise that the Hamas charter has also adopted this legacy.

The Jews, we read in Article 22, «stood behind the French Revolution, the Communist Revolution and most of the revolutions we hear about… They stood behind World War I … There is no war going on anywhere without them having their finger in it.»

Whether in the case of Muhammad or here, in both cases Hamas used sources to justify its hatred of the Jews that are older than Israel. But once someone has fallen for this demonizing delusion, he will find his anti-Jewish concept of the enemy confirmed in everything that an Israeli government does or fails to do. What is more, those who hold Jews responsible for all the world’s ills will paint the Jewish state as the root of all evil.

Following Hamas’s example, they will celebrate or deny the Holocaust, even in Berlin.

Lærere i Tysklands hovedstad blir av og til konfrontert med muslimske elever som eksplisitt oppgir Holocaust som en årsak til deres uttrykte sympati for nazismen («Jeg liker Hitler; han gjorde det rette mot jødene»), og som nekter å delta på ekskursjoner til monumenter til minne om konsentrasjonsleirene. På en ekskursjon til historisk museum samlet en gruppe muslimske ungdommer seg foran en kopi av et gasskammer i Auschwitz og applauderte.

Can we blame Israel for the mindset that leads to such activities? Perhaps it would be more apt to conclude that the waves of hatred that the Nazis’ shortwave radio transmitter once broadcast into the Arab world are now returning in the form of a delayed echo.

Part 2: Building Street Cred for the Islamist Movement

Most Muslims reject Islamism and its propaganda. According to the Federal Office for the Protection of the Constitution, Germany’s domestic intelligence agency, only about one percent of Muslims living in Germany are members of Islamist organizations whose political objectives include anti-Semitism. But the non-organized potential for radicalization is significantly greater. According to the «Muslims in Germany» study, between eight and 12 percent of Muslims hold anti-Western and anti-democratic views. «Attitudes ranging from strongly fundamentalist to openness to Islamism» are found among younger Muslims, according to the study. One of the respondents, the authors write, articulated a «desire for a young political avant-garde,» which, the respondent said, must «take matters into its own hands.»

Following the demise of the socialist bloc and the decimation of protest movements with a secular orientation, such a rebellious impulse does in fact shape the Islamist movement into an anti-Western avant-garde of sorts. As the only adversary of the global world order, it possesses an ideology, a lot of money and supporters worldwide.

Advertising for the Islamist cause has used pop culture with as little inhibition as Hamas has unscrupulously resorted to a Hollywood cartoon character to recruit children. Trend-conscious clothing, music and lifestyle advertising bring «street credibility» to the Islamist mission. Online shops, like the Hamas-affiliated portal Islamicstatewear.com, sell T-shirts with expressly religious messages, like «Islam! Submit!,» «I love my Prophet» and «State University of Mecca,» while musicians like the rapper «Ammar114» (his name is based on the 114 suras of the Koran) use their raps to promote their version of Islam.

Flere muslimske rappere fremstiller seg selv som representanter for «Jihad-generasjonen», og krydrer sine «Intifada-rapper» med grov anti-semittisme. Den berlinske rapgruppen «Zyklon Beatz» ga ut en CD i 2006 med tekster som beskrev jøder som dyr og demoniserte dem som djevler i menneskelig skikkelse.

Rapper Bushido, who won the prestigious ECHO Music Award in February 2008 and was broadcast live on RTL as Germany’s best hip hop artist, stylizes himself as a Muslim assassin: «I am a Taliban … I am this terrorist young people believe in … I am King Bushido, and my second name is Mohammed. And I have set your city on fire.»

In a rap video placed on the Internet, a Lebanese man living in Berlin chants: «Kill every Jewish pig, the Jahudis are unclean. They should all die and they aren’t worth our tears. Arabs like us rule.» Within a few weeks, his video, which translates Hezbollah’s and Hamas’s universes of hatred into a form more accessible to youth, had provoked hundreds of comments, most of them enthusiastic.

Men kritikken som rettes mot tyskspråklig hip hop – at slike uttalelser ikke lenger provoserer – gjelder også for den bredere befolkningen i Tyskland. Mens jødehatet som har sitt opphav på den ekstremistiske høyrefløyen med god grunn vekker negativ oppsikt, er det alt for lite oppmerksomhet rundt den muslimske anti-semittismen. Noen ser det muslimske jødehatet som en like naturlig del av Midt-Østen som vannpiper og moskèer. Andre unnlater å påtale hatet fordi de hovedsakelig ser på muslimer som ofre. Atter andre glatter over islamsk anti-semittisme som en forståelig reaksjon på konflikten i Midt-Østen, mens noen venstreorienterte organisasjoner til og med ser en potensiell alliansepartner i den islamistiske bevegelsen.

Innenriksdepartementet i Tyskland forbød den ekstremistiske og anti-semittiske organisasjonen i Hizb ut-Tahrir i 2003, og i 2005 forlangte departementet at Yeni Akit, et tyrkisk, anti-semittisk forlag, skulle stenge. Fra 2007 har innenriksdepartementet støttet forskjellige prosjekter som skal bekjempe jødehatet blant unge muslimer. Samtlige av disse anstrengelsene for å takle det utbredte problemet blir imidlertid konsekvent underminert av utenriksdepartementet, som har akseptert importen av anti-semittisk propaganda via saudi arabiske og egyptiske fjernsyns-satellitter.

Meanwhile, a rabbit named Assud has replaced Mickey Mouse on Hamas’s children’s program. «Why is your name Assud (lion) if you are a rabbit?» a girl asked in the broadcast on Feb. 8, 2008. «Because I, Assud, will clean up the Jews and devour them.» The girl nodded in agreement, and said: «May Allah’s will be done.»

Matthias Küntzel er statsviter og styremedlem i organisasjonern «Scholars for Peace in the Middle East». Hans siste bok «Islamic anti-Semitism and German Politics» ble nylig utgitt av LIT forlag.

Der Spiegel: Anti-Semitic Hate Speech in the Name of Islam