Julian Assange har fortsatt en trofast tilhengerskare i Storbritannia, selv om systemet har vendt seg mot ham. En dommer avslo første uke i juni en ny anke, og utleveringen til kan effektueres når som helst. Men en utlevering vil ha en politisk pris.

Assange er blitt et symbol, på samme måte som Snowden.

Nå har begge fått bronseskulpturer reist utenfor parlamentet. I tillegg har Chelsea Manning kommet på sokkel. Han var den som stjal papirene under tjeneste i Irak og overlot dem til Wikileaks. Publisering skal ikke medføre straffeansvar i henhold til pressefriheten. Derfor ble ikke Daniel Ellsberg stilt for retten for Pentagon-papirene.

Men med Snowden og Assange er det annerledes. De har tråkket den amerikanske sikkerhetsstaten på tærne og avslørt dens makt. Derfor skal i det minste Assange knuses og britene tør ikke mukke.

En bronseskulptur av WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange og de to varslerne Edward Snowden og Chelsea Manning har blitt satt opp utenfor Parlamentet i London.

Skulpturen ble avduket som del av en pågående kampanje for Assanges løslatelse, skriver The Guardian.

Statuene av de tre kjente varslerne er plassert på hver sin stol. Ved siden av står en tom stol, som inviterer forbipasserende til å stå sammen med Assange, Snowden og Manning.

– Som kunstner føler jeg at jeg har en plikt til å forsvare ytringsfriheten og retten til kunnskap, sier den italienske kunstneren Davide Dormino om verket sitt.

– Derfor har jeg laget en tom stol som lar oss stå opphøyd og heve oss. Det endrer perspektivet vårt og får oss til å se forbi det vi blir vist, fortsetter han.

Skulpturen har tidligere dukket opp i Tyskland, Sveits, Frankrike, Italia, Belgia, Serbia og Australia.

Siden 2019 har Assange befunnet seg i et høysikkerhetsfengsel i Storbritannia. Han er begjært utlevert til USA. (NTB)

En dommer besluttet 9, juni at Assange hadde uttømt ankeprosessen. Det var ikke noe nytt i anken, slo han fast. Resultatet ville bli det samme. Dermed er alle hindre for utlevering ryddet av veien.

– Den foreslåtte anken utgjør intet annet enn et forsøk på å gjenta argumentene fra forrige sak, der dommeren avviste dem, heter det i avgjørelsen.

Siden 2019 har Assange befunnet seg i et høysikkerhetsfengsel i Storbritannia. Han risikerer opptil 175 års fengsel i USA om han blir kjent skyldig i alle tiltalepunkter, blant dem spionasje.

Bakgrunnen for saken er at Wikileaks i 2010 offentliggjorde hemmelige dokumenter om USAs krigføring i Irak. Også et videoopptak av to journalister som ble drept i et amerikansk helikopterangrep, ble publisert.

I januar 2021 vurderte en britisk dommer at Assange ikke kunne utleveres til USA på grunn av en reell fare for selvmord. Samtidig dømte hun imot Assange på en rekke andre punkter.

USA anket avgjørelsen om at han ikke kunne utleveres, og High Court tok anken til følge.

Den britiske regjering tør ikke utfordre sikkerhetsstaten i et vitalt spørsmål.

Assange kan få 175 år. Trump 400.

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.