Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav (MDG). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Oslo-byrådet har bedt om å få innføre fastgrenser på 20 og 30 km/t rundt om i hele byen. Men bilistene kan puste lettet ut: Regjeringen sier klart nei.

Det rødgrønne Oslo-byrådet, med samferdselsbyråden fra MDG i spissen, går inn for at det skal bli en fast fartsgrense på kun 30 km/t i Oslo, og helt nede i 20 km/t på en del utvalgte veier.

Document har også omtalt temaet tidligere, se sak under.

Men dette radikale forslaget krever at Regjeringen sier ja. Nå kan imidlertid Avisa Oslo berette at noe slikt nå er temmelig uaktuelt for de sentrale myndighetene (Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet).

Dermed må MDG (med Ap og SV på slep) inntil videre gi opp dette nyeste og temmelig drastiske angrepet mot byens bilister, og mot hele byens normale samferdselsstruktur.

Avisen beskriver prosessen:

Den 22. mars vedtok Oslos bystyre følgende:

*At byrådet skal kontakte staten om mulighet til 20-sone på utvalgte veier.

*At byrådet skal fortsette arbeidet med å gjøre 30-sone, ikke 50-sone, til standard fartsgrense i Oslo.

To dager etter sendte samferdselsdepartementet et svar. Det tok for seg Statens vegvesens (SVV) vurdering av disse grepene, men også byrådets ønske om å innføre 60-sone på hovedveiene hele året, samt automatisk trafikkontroll (ATK) i bygater.

Og på alle punkter må Oslo kommune belage seg på å vente, ifølge brevet fra departementet.

En prøveordning for 20-grense i utvalgte veier kommer ikke på tale, slik MDG har bedt om:

– Når det gjelder 20-sone rundt barneskoler, vil Statens vegvesen ikke etterkomme ønsker om utprøving av et slikt tiltak alene, skriver departementet.

Departementet stiller seg bak veivesenets vurdering. Den er at ny skilting uten fysiske tiltak «har marginalt potensial» til å endre fartsnivået. De to statlige partene mener også at 20-sonen vil kunne bli ubevisst brutt av både biler og syklende.

Heller ikke tanken om generell 30-grense møter velvilje:

Når det gjelder 30-sone som standard fartsgrense, mener veivesenet at dette kan «bidra til mindre bevissthet om fartsnivået blant trafikantene».

– Dette er særlig utfordrende på strekninger der det mest kritisk at trafikantene overholder fartsgrensene, eksempelvis ved skoler, svarer samferdselsdepartementet Oslo kommune.

Når det gjelder 30-sone som standard fartsgrense, mener veivesenet at dette kan «bidra til mindre bevissthet om fartsnivået blant trafikantene».

– Dette er særlig utfordrende på strekninger der det mest kritisk at trafikantene overholder fartsgrensene, eksempelvis ved skoler, svarer samferdselsdepartementet Oslo kommune.

Oslo-byrådet med det bilistfiendtlige MDG i hovedrollen har i tillegg en del andre ønsker på bordet, knyttet til fartsgrense på maks. 60 km/t på hovedveier og gjennomfartsårer, samt økt bruk av ATK (automatisk fartskontroll for å bøtelegge flest mulig bilister).

Her stiller ikke departementet seg like kategorisk avvisende, men opplyser at slikt uansett vil ta tid å gjennomføre. Det kreves nokså omstendelige saksbehandlingsprosesser, og et utålmodig MDG får neppe gjennomslag for noe av dette i inneværende byrådsperiode (som utløper i høst).

Spørsmålet for byens bilister er dermed om MDG vil makte å klamre seg til sin maktposisjon også etter høstens valg, og dermed kan fortsette sin krig mot bilistene.

Like interessant (og uvisst) for velgerne er det hvordan et eventuelt borgerlig byråd vil stille seg til denne typen radikaliserte forslag.

Blant annet har enkelte krefter i Høyre tidvis leflet med tanken på et mulig byrådssamarbeid med MDG.

Et slikt samarbeid vil bli svært dårlig mottatt blant store deler av Høyres Oslo-velgere, da dette i stor grad er folk med bil og uhyre liten sans for MDGs ytterliggående trafikkpolitikk.

Les også: 

MDG presser på for 20-grense på Oslo-veier

Bestill fra Document:

Kjøp Kents bok her!

 

Kjøp Paul Grøtvedts bok her!

Kjøp flere gode bøker fra Document!

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.