Tidligere sjef for hæren, generalløytnant Robert Mood. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Den norske hæren kan fortsatt ikke forsvare mer enn en bydel i Oslo, og det står ikke stort bedre til med resten av Forsvaret, ifølge tidligere sjef for hæren, Robert Mood. Nå vil han ha helt nye grep.

Robert Mood er tidligere generalløytnant og har vært sjef for hæren. Han har markert seg med nokså oppsiktsvekkende uttalelser om alt annet enn betryggende tilstander i det norske forsvaret.

Blant annet ble han kjent for å hevde at hæren er så liten og svak at den knapt evner å forsvare en bydel i Oslo.

Til Forsvarets Forum sier han nå at dette gjelder fortsatt, i en tid der sikkerhetssituasjonen er mer truet enn på lenge.

Også resten av forsvaret, som Sjøforsvaret og Luftforsvaret, får sitt pass ettertrykkelig påskrevet av Robert Mood:

–Dagens usminkede sannhet er at dersom vi samler hele Hæren kan den fortsatt kanskje forsvare en bydel i Oslo, sier han.

Mood fortsetter, og tar for seg de øvrige delene av Forsvaret:

–Det samlede Sjøforsvaret kan muligens forsvare innseilingen til Bergen, og det samlede Luftforsvaret knapt noe som helst. Alle våre byer, havner og militære baser er ubeskyttet mot missilangrep og mangler tilfluktsrom, mens hyllene i matbutikkene fort kan gå tomme.

Alt annet er ikke bare bortforklaringer, det er villeding. Hvis vi ser bak retorikken som er ment å berolige, er det ingen overdrivelse at vi i realiteten har bak oss 25 år med nedbygging av norsk beredskap og Forsvarets territorielle operative evne.

Dårligst i klassen

Ifølge Mood er Norge elendige til å holde orden i eget hus.

– Vi svikter Natos bærende idé fra 1949: Hvert medlem skal ha så god samfunnsberedskap, være så godt forberedt og ha et så sterkt forsvar på egen hånd, at de i tillegg til å trygge sin egen befolkning i krise og krig skal ha overskudd av kapasitet.

Han mener det totale etterslepet for Forsvaret er enormt, og at regningen for å bygge det som trengs vil bli astronomisk.

Mood hevder det er behov for å tenke nytt, med en helhetlig nasjonal strategi som både stimulerer riktig bruk av skattepenger og kosteffektiv utnyttelse av nye teknologier.

–Hæren bør legges ned

Robert Mood er nådeløs mot den hæren han selv hadde det øverste ansvar for:

Det vi kaller Hæren er allerede bare en løs samling av bataljoner, over tusen kilometer fra hverandre med minimal kapasitet ut over å levere mindre enheter til internasjonal innsats. Prislapp: over 6,5 milliarder kroner i året. Vi bør derfor nedlegge Hæren og overføre grensevakten og Hans Majestet Kongens Garde til Heimevernet, sier han.

Han vil heller satse mer på Sjøforsvaret. I tillegg foreslår han et teknologisk styrket heimevern som gis et landsdekkende territorielt ansvar.

Mood kritiserer dagens norske forsvarstankegang:

Fraværet av en helhetlig nasjonal strategi og den skrittvise svekkelsen av beredskap og operativ evne gjennom flere tiår, løsrevet fra våre selvstendige nasjonale behov, har satt oss i en situasjon hvor små forbedringer med marginal effekt omfavnes som satsing.

Samfunnstjeneste og kystprioritet

Han konkretiserer hva han ser for seg:

–To viktige grep kan hjelpe oss raskt i gang. Vi må styrke samfunnsberedskapen ved å etablere tolv måneders samfunnstjeneste for alle mellom 18 og 25 år. Ordningen må gi ungdommen mulighet til å prøve seg i forskjellige sektorer og frivilligheten, i tillegg til å dekke Forsvarets behov.

For det andre kan vi ta konsekvensen av at Sverige og Finlands inntreden i Nato gir en helt ny landmilitær dybde. Vi behøver ikke lenger bekymre oss for om et nøytralt Sverige vil legge til rette for en angripers logistikk. Norges viktigste rolle blir igjen knyttet til havet, med forsvar av havner og vår lange kyst som første prioritet, sier den tidligere sjefen for hæren.

Mange har etterlyst store grep og en helt ny satsning på det norske forsvaret, i lys av angrepet på Ukraina. Så langt er det kun bevilget det de fleste oppfatter som småpenger i denne sammenheng (3 milliarder kroner) , og spørsmålet er om det vil komme noe særlig mer.

Les også: 

Skandalen er komplett: Sjøforsvaret vil skrote fregattene og bygge seks nye

 

Bestill fra Document forlag: 

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Kjøp flere gode bøker fra Document!

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.