Skandalen er komplett: Sjøforsvaret vil skrote fregattene og bygge seks nye

Det norske fregattkjøpet fra det spanske Bazan-verftet for bare et par tiår siden, fremstår mer og mer merkelig og kritikkverdig.