Norske og danske forskere har funnet guden Odins navn på gull fra begynnelsen av 400-tallet. Norrøn mytologi må dermed dateres 150 år tidligere enn før.

– Jeg syns dette er megakjekt! Med dette funnet kommer vi ganske langt videre i den vitenskapelige tolkningen fra denne perioden. Vi har ikke mye informasjon fra før om denne tiden, men nå har vi nytt språkstoff og nye ord som ikke tidligere er registrert. Det gir ny innsikt i religionsutøvelse og -praksis for denne perioden, sier språkforsker Krister Vasshus fra Stavanger til NTB.

Han har jobbet med å tyde og tolke det oppsiktsvekkende funnet, som stammer fra gullskatten Vindelevfunnet, oppdaget i desember 2020 på Jylland i Danmark. Skatten inneholder om lag en kilo oldtidssmykker og gull som trolig ble gravd ned i jernalderen, for 1500 år siden. Funnet inneholder eldre gjenstander, inkludert gullbrakteater datert til tidlig 400-tall.

Odin på draktspenne

Brakteater var mynter med preg og skrift på kun én side, men de som ble laget i gull med samme teknikk, ble båret som smykker. På en gullbrakteat med et portrett av det som kan være en konge eller stormann, står inskripsjonen «Han er Odins mann».

Det betyr at gudene fra nordisk mytologi allerede var kjent på begynnelsen 400-tallet, som er 150 år før tidligere antatt.

Før dette var den eldste innskriften med Odins navn funnet på en draktspenne fra siste halvdel av 500-tallet fra Nordendorf sør Tyskland. I Danmark var den hittil eldste inskripsjonen funnet på en amulett laget av en hodeskalle fra et menneske, datert til begynnelsen av 700-tallet. Det nye funnet er dermed rundt 300 år eldre enn det.

Ekstatisk

– Vi har funnet beviset sort på hvitt, og det er en kjempeoppdagelse. Jeg kan ikke få armene ned i ren ekstase. Denne type innskrift er ytterst sjelden, vi finner kanskje en hvert 50. år. Denne gangen har det vist seg å være verdenshistorie, sier Vasshus, som har spesialisert seg på eldre, skandinavisk språkhistorie.

Spesialisten på eldre, skandinavisk språkhistorie jobber ved Sagnlandet Lejre i Danmark, et forskningssenter og familiepark som sprer kunnskap om fortiden.

Vanskelig å tolke

Inskripsjonen har vært vanskelige å tolke, både grunnet slitasje, og at den er på et språk som har utviklet svært mye gjennom århundrene. Runene er dessuten bare 2–3 millimeter høye og uten mellomrom mellom ordene.

– Runeinnskriften har vært den vanskeligste å tolke i mine 20 år som runolog på Nationalmuseet, men oppdagelsen er også helt fantastisk. Det er første gang i verdenshistorien at Odins navn er nevnt, sier språkforsker Lisbeth Imer.

Hun mener runene kan bli en nøkkel til å forstå andre forhistoriske runeinnskrifter.

Gir ny mening

Med en liten bildeflate til rådighet har brakteater som regel enkle motiver. Det kan være et kongehode, krone, kongemonogram eller kors. I hele Nord-Europa er det funnet mer enn 200 brakteater med innskrifter. Langt de fleste runeinnskrifter på brakteater gir imidlertid ikke språklig mening.

De består av for det meste av korte, hellige ord, eller de er forvrengte kopier av en innskrift som en gang har gitt mening, men som er gått tapt etter gjentatt kopiering.

Tvilling-eksemplarer

Brakteatene på Vindelevfunnet er til dels tykkere og med skarpere innskrift en det som var vanlig. En av dem har vist seg å ha en «tvilling», funnet i 1852, men med langt mer utydelig preg enn den som nå er oppdaget. Dermed har man nå kunnet forstå hva som står på dette tidligere funnet.

En tredje brakteat har også vist seg å ha en «tvilling» fra Fyn, funnet i 1689. Man har tidligere gjettet seg til hva som sto på den fra Fyn, men nå som man har en skarpere, tydeligere versjon, kan Imer og Vasshus korrigere dette.

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!

Kjøp Roger Scrutons bok “Konservatismen” fra Document Forlag her. Vi har trykket nytt opplag.

Kjøp Mimisbrunnrs samlede som E-bøker her

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.