SV vil legge fram et forslag om at vindkraft skal underlegges samme krav til eierskap som vannkraft.

– Vindkraft har et alvorlig tillitsproblem, sier Kari Elisabeth Kaski, SVs finanspolitiske talsperson til Klassekampen.

Forslaget vil innebære at minimum to tredeler av alle nye vindkraftanlegg skal eies av enten stat, fylkeskommunene eller kommunene – og vil at det skal gjelde også ved fornying av konsesjoner.

– Hvis utenlandske eiere sender overskudd fra vindkraften ut av landet, skaper det mistillit. Da blir det enda mindre ønskelig for folk og lokalsamfunn å avstå områder til vindkraft, mener Kaski.

Vindkraft skiller seg fra annen kraftproduksjon ved å ha et mye større innslag av utenlandsk eierskap. I rapporten «Vindkraftens skyggesider» fra 2021 fant Tax Justice Network at omtrent 50 prosent av vindkrafta hadde utenlandske eiere. 42 prosent av vindkrafta i Norge var eid eller finansiert fra skatteparadis. De fant også klare tegn på at utenlandske eierne har flyttet store summer skattefritt ut av landet via «aggressiv skatteplanlegging».

– Fremsynte politikere sørget for over 100 år siden at vannkraft i Norge er offentlig eid. Nå må regjeringen sørge for at også vindkrafta kommer inn under offentlig eierskap, og at inntektene kommer fellesskapet til gode, sier Kaski.

Hun mener det er helt nødvendig med strengere krav til offentlig eierskap over vindkraft hvis den skal ha legitimitet blant folk.

Forskergruppe: Glem kjernekraft, bioenergi og karbonlagring – det er kun vindkraft og solenergi som gjelder

Kaski er ikke redd for at dette forslaget vil skremme utenlandske investorer fra å investere i norsk vindkraft.

Hun mener tvert imot at tydelige krav til eierskap kan gi trygghet og risikoavlastning for utenlandske investorer som ønsker å putte penger i vindkraft.

Også i 2018 fremmet SV forslag om at vindkraftbransjen skulle underlegges samme regelverk som vannkraft. Da ble forslaget nedstemt, blant annet av dagens regjeringspartier Ap og Sp.

– Vi vil oppfordre regjeringspartiene til å snu i dette spørsmålet. Gjør de det, har vi flertall. Mitt inntrykk er at det er en økende forståelse for problemene med stort innslag av utenlandsk eierskap over vindkraft både i Ap og Sp, sier Kaski.

Regjeringspartiene ønsker nasjonal kontroll over kraftproduksjonen, men vil ikke forplikte seg til å støtte SVs krav.

«Vi er tydelig på at fellesskapet skal ha kontroll på energiressursene, om det er vind- eller vannkraft. Når det gjelder nye vindkraftprosjekter på land, er det viktig å legge til rette for offentlig eierskap», skriver Marianne Sivertsen Næss (Ap), leder av energikomiteen på Stortinget og Aps interne energiutvalg.

«Senterpartiet er helt klare på at vi ønsker mer nasjonalt eierskap og mer nasjonal kontroll over norske naturressurser, som våre skog-, vann-, jord- og energiressurser», skriver Gro-Anita Mykjåland, medlem i energikomiteen for Senterpartiet.

Men Mykjåland mener regjeringen allerede har sikret at mer av vindkraftverdiene kommer lokalsamfunn og fellesskapet til gode gjennom å innføre grunnrentebeskatning på vindkraft.

Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

 

Kjøp «Mesteren og Margarita» her!

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!  Du kan også kjøpe e-boken her.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» her!  Du kan også kjøpe den som e-bok e-bok.

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.