Staten og Oslo kommunes planlagte anlegg for CO2-fangst ved søppelforbrenningsanlegget på Klemetsrud går nå på en ny kostnadssmell, og den planlagte oppstarten i 2026 står også i fare. Det er sammensatte grunner, men høyere strømkostnader er en av grunnene til at budsjettet på 9,1 milliarder kroner sprekker, for andre gang på mindre enn et år.

Statsforetaket Gassnova har ansvar for å bidra til at Norge når målene for fangst og lagring av CO₂.

Totalt har staten lovet å satse inntil 20 milliarder kroner på tre pågående norske CO₂-prosjekter (se faktaboks).

Nå har Gassnova slått full alarm om prosjektet for å fange CO₂ ved det store forbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo.

Gassnova har «en betydelig bekymring rundt prosjektets modenhet, fremtidige kostnader og ferdigstillelsesdato». Det går frem av et brev som før jul ble sendt til selskapet Hafslund Oslo Celsio (Celsio), som eier og driver prosjektet. (E24)

Celsio leverer også fjernvarme til Oslo, og er indirekte eid med 60 prosent av Oslo kommune. Men staten er også med på «spleiselaget».

Klemetsrud står for 14 prosent av Oslo kommunes «klimautslipp» (CO2) og er sentralt i byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og hans medstyrende i MDGs bestrebelser for å få Oslo erklært som en internasjonal miljøby.

Å få til CO₂-fangst i Oslo har vært et mål for byrådsleder Raymond Johansens (Ap) helt siden han vant valget i 2015. Uten dette anlegget blir det umulig å nå byrådets klimamål.

Med olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i spissen ble det i juni i fjor signert avtaler mellom staten, Oslo kommune og de andre eierne av Celsio.

Da ble det sagt at de totale kostnadene ikke skal overstige 9,1 milliarder kroner. Planlagt oppstart for CO₂-fangsten ble satt til mars 2026. (E24)

Nå mener prosjektleder Jannicke Bjerkås i Celsio at dersom Celsio ikke gjør noe nå, vil risikoen for senere kostnadsøkninger og forsinkelser bli enda større. Flere årsaker angis:

Prosjektets organisasjon har mange endringer å slite med som de ikke hadde forutsett i fjor sommer:

  • Det første er at den planlagte kaien i Oslo havn for utskiping av fanget CO₂ må flyttes fra planlagte Kneppeskjær til Sjursøya, like ved. Det øker kostnadene.
  • Videre risikerer fangstanlegget at det ikke vil få nok strøm vinteren 2026/2027. Dette skyldes at strømnettet i området ikke blir utbygd i tide. Det kan igjen gi stopp i anlegget ved en kald vinter.
  • Det må til slutt også gjøres en rekke endringer på selve anlegget. Dette for å ta ned risikoen for at det eksisterende forbrenningsanlegget må stanse opp mens fangstanlegget for CO₂ bygges like ved siden av. (E24)

Bjerkås forteller også at staben i Celsio var på 36 årsverk ved årsskiftet, nær en dobling i forhold til de opprinnelige planene. Dette er én årsak til at det statseide selskapet for karbonfangst og lagring, Gassnova, anbefaler å sette hele prosjektet på vent. Det vil ikke Celsio.

Gassnova mente i sitt brev at forholdene er så alvorlige at Celsio burde vurdere å sette hele prosjektet på vent. Dette inntil det er gjort nye, kvalitetssikrede anslag på kostnadene.

Men det vil ikke Celsio gjøre. E24 kunne ved selvsyn se at gravearbeidene pågikk på Klemetsrud denne uken. (E24)

Hverken Celsio eller Gassnova ønsker å kvantifisere hvor mye mer penger som må svis av for å hente den høyst tvilsomme klimagevinsten. E24 spør så om hvilke muligheter myndighetene har til å gripe inn.

– Hvilke virkemidler har Gassnova overfor et slikt prosjekt? Kan Gassnova holde tilbake statsstøtte om ikke bekymringene dere har adressert, løses?

– Virkemidlene ligger i hovedsak hos Olje- og energidepartementet (OED). Dette fordi departementet er industriaktørenes motpart i avtalene om tilskudd. (…) Vi gir våre råd til OED og gjennomfører tiltak i samråd med departementet, er svaret fra Vardheim.

Det blir altså statsråd Aasland, som med et smil signerte avtalen om statsstøtte i fjor, som snart må ta stilling til hva staten vil gjøre dersom Oslo kommunes prestisjeprosjekt på ny sprekker med store beløp. (E24)

Aasland trenger nok ikke å frykte for manglende støtte fra partiet som initierte planene om karbonfangst på Klemetsrud:

– Det er svært viktig at bystyret nå blir løpende orientert om hvor mye kostnadene øker med og hva Oslo kommunes andel blir. Vi må så raskt som mulig få vite hva dette betyr for innbyggerne i Oslo, sier Eirik Lae Solberg, bystyremedlem og byrådslederkandidat for Høyre.

– Enda en gang går et prosjekt Oslo kommune er tett involvert i på en kostnadssmell. Det kan ikke bare fortsette og fortsette. Oslo kommune må få kontroll på kostnadene sine.

– Det var Høyre-, Venstre- og KrF-byrådet som opprinnelig satte i gang prosjektet med karbonfangst på Klemetsrud. Jeg er svært urolig hvis dette viktige klimatiltaket nå settes i fare, sier han. (E24)

Staten slår alarm om Oslos milliardprosjekt (E24)

Les også:

Sjokkrapport: CO2-rensing kan koste 25 milliarder

Karbonfangst med milliard-sprekk

Lesermøte i Oslo torsdag 26. januar kl. 18.00

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.