HAMAR TINGHUS: Folk strømmer til rettslokalet i Østre Innlandet tingrett mandag morgen når Iris Frohes sak mot Hamar kommune skal opp for retten. Saken er den første i sitt slag i Norge og vil sette presedens for fremtidige saker.

– Saken er prinsipiell for å avklare om offentlige myndigheter kan pålegge ansatte, herunder autorisert helsepersonell i helsetjenesten, medisinsk behandling. Dette i lys av kroppslig autonomi og retten til selvbestemmelse, sa advokat Barbro Paulsen til Hemali tidligere i januar.

Frohe ble sagt opp fra jobben som sykepleier ved legevakten i Hamar kommune da hun som uvaksinert ikke godtok forskjellsbehandling fra arbeidsgiver, som krevde at hun skulle teste seg hver 72. time, noe hennes vaksinerte kollegaer ikke måtte, trass i at det ikke forelå bevis for at vaksinen hindrer smitte.

Frohe etterspurte en medisinskfaglig begrunnelse og forholdsmessighet, noe arbeidsgiver ikke kunne fremlegge, annet enn at de hadde gjort om FHIs anbefalinger til instruks.

Med hjelp fra Paulsen forsøkte Frohe å komme til enighet med arbeidsgiver, og Frohe fikk tilbud om å omplasseres til vaksinatør, altså administrere pasienter i forbindelse med covid-vaksinen.

– I drøftelsesmøtet etterspurte jeg medisinskfaglig begrunnelse og forholdsmessighet. De sa at anbefalingen fra myndighetene var sterk, og at de hadde omgjort fra anbefaling til instruks. Det skjedde uten at de foretok noen egen vurdering etter forholdsmessighet, de bare kopierte FHIs tekster, sa Frohe til Hemali sommeren 2022.

Det eneste arbeidsgiver kunne tilby, var jobb som vaksinatør.

– Det var deres eneste tilbud. Sjefen hadde vel ikke noe valg, jeg møtte menneskelighet hos ham i et system der argumenter preller av. Jeg takket nei, og fikk tre måneders oppsigelse uten arbeidsplikt. Jeg er sint, lei meg og vantro, men sikker på at jeg ville gjort det igjen.

Sammen med Norsk Hjelpefond opprettet Frohe en spleis for å samle inn midler til å føre rettssak mot arbeidsgiver. Dersom Frohe vinner saken, går all inntekt til Norsk Hjelpefond.

Det er satt av to dager og to saler til saken, begge saler er fulle av tilskuere.

 

Kjøp billetter til møtet her

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!  Du kan også kjøpe e-boken her.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.