HAMAR TINGHUS: Hamar kommune gjorde ingen selvstendig medisinsk-faglig vurdering av de nasjonale føringene før de omgjorde dem til instruks, hvilket kostet Iris Frohe jobben. Dette fremkommer av vitnemålet til kommunalsjef for helse og omsorg, Vigdis Galaaen.

Sykepleier Iris Frohe møter tidligere arbeidsgiver, Hamar kommune, i retten mandag. Frohe mistet jobben ved legevakten i Hamar da hun ikke ville la seg vaksinere eller teste asymptomatisk hver 72. time, hvilket arbeidsgiver krevde, som følge av at kommunen gjorde nasjonale føringer om til instruks.

– Vi hadde ingen grunn eller mulighet til å å overprøve de vurderingene nasjonale myndigheter hadde gjort, svarer kommunalsjef for helse og omsorg Vigdis Galaaen, på spørsmål fra advokat Barbro Paulsen.

– Gjorde dere noen egne medisinskfaglige vurderinger?

– Dette her var situasjonen. Jeg har jobbet i helsevesenet i 42 år. Vi hadde et enormt press på helsetjenestene. Det var masse pasienter på sykehus. Det førte til rask utskrivning til kommunene og vi fikk mange flere oppgaver. Det var en ekstrem arbeidssituasjon, stort sykefravær, stort press på alle tjenester. Vi hadde ingen grunn elle mulighet til å å overprøve de vurderingene nasjonale helsemyndigheter hadde gjort, svarer Galaaen.

– Dere har ansvar for 80-90 000 mennesker, har dere noe ansvar for å undersøke vurderingene dere får? Eller tar dere det som blir tredd ned fra det statlige helseapparatet blindt?

– Av det omfanget av pandemien hadde, hadde vi ingen mulighet eller grunn, svarer Galaaen igjen.

Hun gjentar at hun forholder seg til de nasjonale føringene, når Paulsen spør om hun gjorde noen egne vurderinger i henhold til de nasjonale føringene. Det gjorde hun ikke, det hadde hun ikke mulighet til, sier hun, tross at hun sitter i den nest høyeste stillingen i kommunen.

Galaaen legger vekt på omfanget av smitte og at kommunen jobbet med å holde smittetrykket nede.

– Overdødeligheten i 2020, hvordan så den ut? Siden du krisemaksimerer dette her?

– Altså i 2020, var det i mars Norge ble stengt ned. Den var ikke stor i 2020. Det er jo kjent. Det er på på grunn av alle tiltakene vi satt inn, svarer Galaaen.

Det bryter ut latter i salen.

Advokat Paulsen fortsetter:

– Hvordan har dere som kriseledelse foretatt forholdsmessighet-vurderingene? Kan vi lese de noen steder?

–  Vi har referater, svarer Galaaen, men hun vet ikke om de er offentlige.

Uvaksinert sykepleier fikk ikke ha pasient­kontakt, men ble tilbudt jobb som vaksinatør

Sykepleier oppsagt etter vaksinenekt går til sak mot Hamar kommune

 

Kjøp bøker fra Document!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.