Denne smått utrolige undersøkelsen ble foretatt av førsteamanuensis ved American University i Washington, D.C, Boris Gershman.

Førsteamanuensis emeritus i historie ved Universitetet i Tromsø, Rune Blix Hagen, har spesialisert seg på forfølgelse av trollfolk i Norge. Han mener tallene er oppsiktsvekkende høye.

– Undersøkelsen virker ganske solid. Det er selvfølgelig en del feilmargin, men dette er overraskende høyt og dystert, sier Rune Blix Hagen til VG.

I Sverige svarte ni prosent at de tror på heksekunst, mens hele 90 prosent svarte det samme i Tunisia.

Stadig dukker det opp nye tilfeller av både barn og voksne som forfølges og utsettes for drapsforsøk etter anklager om hekseri.

Sommeren 2022 omkom en person i Papua New Guinea, og ni kvinner ble anklaget for å stå bak dødsfallet. Disse kvinnene ble kastet bensin på og brent, skriver Al Jazeera.

– Det er veldig likt det som skjedde i Europa for 350 til 400 år siden. Forskjellen er at det nå er mer vanlig at folk tar saken i egne hender, sier historiker Hagen.

Det 21. århundrets hekser

Han forteller at det i flere afrikanske land «har slått voldsomt ut» at personer gjøres til syndebukker når noe går galt.

– Det er ganske stygt og også snakk om drap. Man får høre om groteske tilfeller hvor man prøver å uskadeliggjøre folk ved å ta livet av dem, sier Hagen, og legger til at det også er snakk om utstøtelse av barn fra familier og lokalsamfunn.

Mangel på utdanning og usikre levevilkår skal være to hovedfaktorer til troen på hekser.

– Det er litt samme bakgrunn som vi så i Europa, med usikre politiske vilkår. I tillegg er det en del kristne og muslimske bevegelser som tror på og støtter opp om dét, sier Hagen.

I noen land finnes det også lovgivninger som forfølger «folk som driver med hekseri», forteller Hagen.

I sin forskning skriver Gershman at troen på heksekunst henger sammen med religion, men at det er en betydelig variasjon på tvers og innenfor verdensreligionene.

Totalt har 307 mennesker blitt brent på bålet i Norge etter dom for å drive med trolldom, den siste i 1695. Det var Johanne Nielsdatter fra Kvæfjord, som ble brent på bålet etter beskyldninger om djeveldyrkelse, drap, personskader og ulykker til sjøs.

Hagen sier at det nå gjelder å støtte opp om bevegelser som prøver å bekjempe beskyldninger om heksekunst.

– Det er alt fra kvinnebevegelser til hjelpeorganisasjoner som prøver å gjøre noe med dette økende problemet, avslutter Hagen.

 

Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

 

Kjøp «Mesteren og Margarita» her!

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.