Når du lever på 7713 kroner måneden, er 340 kroner måneden et beløp som merkes. Det er hvor mye sosialhjelpsmottakere taper på at regjeringen har stipulert prisveksten altfor lavt. Det fører til at stat og kommuner mangler 25 milliarder for å dekke opp for prisvekst. Staten har pengene. Det har ikke sosialhjelpsmottakerne; de går i minus.

Det er Aftenposten som har historien om sosialhjelpsmottakere som blir fattigere under en Ap-regjering.

Da statsbudsjettet ble utarbeidet, anslo regjeringen at inflasjonen for neste år ville ligge på 2,8 prosent. Men nå sier SSB at den vil ligge på 4,9 prosent.

Sneve Martinussen fra Rødt mener det er utilgivelig, gitt prisveksten og energiprisene.

– Ingen venter at regjeringen skal kunne kjenne fremtiden. Men nå har de bommet grovt på prisveksten i år, og det samme ser ut til å skje neste år. Ytelsene blir mindre verdt. I vanlige tider kan det gå litt i pluss og litt i minus. Når vi nå har den største priskrisen siden 1980-tallet, går det bare i minus, sier hun.

Men undervurderingen av inflasjonen har også en politisk side. Støre har ikke villet erkjenne at inflasjonen er importert fra et Bidens USA som fra første stund åpnet kranene samtidig som han strammet inn på olje- og gassindustrien. Biden skyldte på Putin og krigen. Men prisoppgangen i USA begynte lenge før invasjonen 25. februar.

Når Støre la til grunn at regjeringen måtte trekke inn kjøpekraft, bommet han grovt. Alle forsto at inflasjonen i USA ville kaste landet ut i en resesjon, men det er politisk motstand mot å erkjenne det i norske politiske kretser. Man har begynte å pynte på den økonomiske virkeligheten også, slik at man risikerer å gå seg bort.

Regjeringen virker helt ufølsom overfor prispresset vanlige folk utsettes for. At de også er ufølsomme overfor folk som lever av 7713 kroner, gjør hele Arbeiderpartiet til en vits.

Det partiet som ble stiftet for å hjelpe de svake, sparker dem nå nedover.

 

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/P45OA5/regjeringen-ser-ut-til-aa-bomme-paa-anslag-om-prisvekst-det-rammer-dem-som-har-aller-minst

 

Spania fjerner matmoms på basisvarer, i Norge er det 20 prosent og et utvalg vil ha 25

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.