Et nytt EU-direktiv om energieffektivisering av boliger ventes å bli vedtatt i løpet av desember. EUs mål om nullutslipp fra boliger innen 2050 vil måtte bety oppgradering av alle norske hus til energiklasse D, noe som vil komme til å koste norske boligeiere millioner av kroner.

Direktivet det er snakk om, heter Energy performance of buildings directive, og Vi.no har saken.

I tillegg til foreslåtte krav om at blant annet alle nybygg skal være nullutslippsbygg fra 2030, foreslås det også strenge krav til eksisterende boligmasse – altså alle typer private boliger –, og et av kravene er at alle boligbygg skal ha minst energiklasse D innen 2033. Innen 2050 skal hele bygningsmassen være renovert til nullutslippsbygg.

Avisen har dekket saken flere ganger i løpet av høsten, og man har også snakket med rådgiver Carsten Pihl i Huseierne:

– Hva det vedtaket blir, vet vi ikke. Vi vet ut fra forhandlinger i Parlamentet at de vil at det skal gå enda raskere. Det som kanskje er overraskende, er at Rådet går lenger enn det Kommisjonen foreslo, som nok ikke er så vanlig, sier Pihl.

– Men at det kommer et vedtak – og at dette har en betydning for at ganske mange norske boliger må energieffektiviseres innen 2030 eller 2033, det er helt åpenbart. Og at målet om at alle boliger i EU skal være nullutslippsboliger innen 2050, det står der – det er det ingen som rokker ved.

Norge har allerede implementert de to første av EUs bygningsenergidirektiver.

– Grunnen til at vi er ganske sikre på at dette vil komme til å få betydning, er at dette egentlig bare er en lovgivning for å få på plass Parisavtalen. Og regjeringen er helt soleklar på at vi skal oppfylle Parisavtalen. Og det andre er EØS-avtalen, som det ikke er noen politisk vilje til å reforhandle nå. (Vi.no)

Unntak?

Huseierne har regnet på hvor mange boliger som vil bli omfattet av direktivet, og de har kommet frem til at det kan være snakk om 20–25 prosent av alle norske boliger.

– Akkurat hvordan dette kommer til å ende opp til slutt, vet vi ikke. Men at det kommer til å skje noe og at det kommer til å kreve ganske mye av norske boligeiere, det er vi rimelig sikre på, sier Pihl.

Pihl opplyser at det ligger en klausul i forslaget fra Rådet som åpner for at de enkelte landene kan bestemme å ha unntak for eneboliger så lenge de ikke selges, leies ut eller doneres eller overtas ved arv – som åpner for at disse må oppgraderes til energiklasse D innen fem år.

Nye EU-krav til boliger ventes før jul: – Kan bety millionregning til norske boligeiere (Vi.no)

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.