EU er i ferd med å vedta nye krav til energieffektivisering av boliger som vil bety millioninvesteringer i oppgraderinger for mange norske boligeiere. Vedtaket antas å komme før jul.

–Dette kommer, det er vanskelig å se noen vei utenom det. Og det vil kreve ganske mye av norske boligeiere, det er vi rimelig sikre på, mener sier Carsten Pihl i Huseierne.

Allerede nå har bokostnadene økt med 18 prosent det siste året, ifølge en rapport fra Huseierne. De forventer en ytterligere økning på 16 prosent.

Nå trues norske boligeiere av en ny millionsmell, skriver nettstedet Vi.no. Årsaken er EU-rådets kamp mot bruk av energi.

EU-rådet har foreslått en revisjon av et direktiv for å redusere energibruken av boliger, «Energy Performance of Buildings Directive». I den foreslåtte revisjonen begrenser EU seg ikke til krav om nybygg. Også eksisterende private boliger skal minst ha energiklass D innen 2033, og innen 2050 skal alle boliger være nullutslippsbygg.

Kostnadene vil bli astronomiske for allerede hardt rammede boligeiere.

– Dette er ikke det endelige vedtaket, presiserer Pihl i Huseierne overfor Vi.no, men forteller at det endelig vedtak er ventet før nyttår.

– Det er vanskelig å se noen vei utenom det, at dette er noe som kommer. Dette blir jo norske regler etter EØS-avtalen, konstaterer Pihl.

Norge har allerede implementert de to første av EUs bygningsenergidirektiver, som kan  få konsekvenser for hver fjerde norske bolig. Det er snakk om rundt 200.000 norske eneboliger, tomannsboliger og rekkehus.

– Akkurat hvordan dette kommer til å ende opp til slutt, vet vi ikke. Men at det kommer til å skje noe og at det kommer til å kreve ganske mye av norske boligeiere, det er vi rimelig sikre på, sier Pihl.

Boligeiere som allerede er rammet av høye strømpriser, økte renter og en generell inflasjon, kan risikere å måtte investere over en million kroner for å få kunne fortsette å bo i sine egne boliger. Siden Norge antas å ha strømmangel i løpet av 2027, må boligmassene redusere strømforbruket for at næringslivet skal kunne overleve.

– Det vil koste rundt 1 million kroner å oppgradere et vanlig eldre hus til Tek10-standard, kanskje mer enn det, forteller Pihl. For det vil kunne innebære å bytte kledning, etterisolere, bytte vinduer og kanskje drenere og utbedre grunnmur.

Det verste er at disse investeringene neppe vil øke verdien på boligen. Det blir med andre ord nok en gang ren konfiskering av private midler. Pihl tviler på at det er noen vei utenom, siden dette innbefattes av EØS-avtalen, som det ikke finnes politisk vilje til å reforhandle nå.

Les også:

Den nye føydalismen: Eiendomsretten under angrep, friheten skal fjernes


Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.