Torsdag annonsert Biden-regimets organ Environmental Protection Agency (EPA) at et raffineri på Virgin Islands ikke kan gjenåpnes foreløpig. Dette til tross for at USA trues med en mangel på diesel som kan få katastrofale følger.

Ifølge  Daily Caller ble St. Croix-raffineriet stengt i juni 2021 etter at myndighetene krevde en garanti for at raffineriet ville forebygge risikoen for betydelig forverring  (Prevention of Significant Deterioration-permit).

Dette innebærer krav om detaljerte analyser av luftkvalitet og avanserte teknologiske kontroller over luftforurensning.

Eric Lendrum skriver om saken i American Greatness. Han skriver at raffineriet som Biden-regimet stanser gjenåpningen av er et av de største av sitt slag i verden, og kan produsere diesel og annet materiale av hele 600.000 fat olje hver dag.

Raffineriet produserer bensin og fyringsolje, som er en type diesel. Prisen på fyringsolje har steget med 65 prosent fra oktober 2021 til oktober 2022. Dette vil føre til kraftig økning i kostnadene for amerikanere som ønsker å holde husene varme gjennom vinteren.

USA har for tiden bare rundt 26 dager igjen av diesel i kommersielle varelager. Prisen på drivstoff har steget kraftig siden sommeren 2021, og dieselprisen har steget 1,58 dollar per gallon siden november i fjor.

Samtidig planlegger EPA å innføre enda flere strenge anti-dieselplaner, som kan presse prisene enda høyere opp, ved å stille krav til at dieselselskapene opprettholder et visst nivå av diesel på sine tanker.

– I am committed to prioritizing the health and safety of underserved and overburdened communities across this country and holding polluters accountable, sa EPA-sjefen Michael Regan.

– This will ensure protections for St. Croix by requiring the refinery to operate in compliance with environmental laws designed to protect people’s health and the environment.

Hekse og sikkerhet, klima og miljø. Dette prioriterer myndighetene, i en situasjon hvor store deler av USA risikerer å gå tom for livsviktige varer. Så å si all varetransport i USA er avhengig av diesel, siden de fleste varer transporteres på trailere som drives av diesel. Også godstogene er som regel dieseldrevne.

Dette er nok en dramatisk konsekvens av Biden-regimets hodeløse fokus på New Green Deal, som startet allerede dag én da Biden stengte ned Keystone-rørledningen. I tillegg har Biden stengt ned alle muligheter for å utvinne olje og gass på føderale landområder.

Da Biden tok over som president januar 2020 hadde president Trump og hans regjering sørget for at USA var selvforsynt med fossil energi. Under to år etter at Biden tok over er situasjonen helt annerledes.

Som en konsekvens har Biden måtte reise rundt på en ydmykende tiggerferd til udemokratiske land som Venezuela, Iran og Saudi-Arabia. Biden har bønnfalt disse landene om å produsere mer olje, fordi USA nekter å produsere oljen selv.

Biden og hans allierte har i stedet satset på «fornybar» energi som vindkraft, elektriske biler og solenergi. Suksessen lar ikke overraskende vente på seg, som i alle andre land som har prøvd det samme tidligere. At USA selv har svært dårlig erfaring med satsning på såkalt fornybar energi var ikke tilstrekkelig til å sørge for at USAs klimafanatikere tok til vettet.

These policies led to the spike in gas prices earlier in 2022, a crisis that was subsequently exacerbated by the Russian invasion of Ukraine.

Biden har forsøkt å dempe prisveksten ved å bruke litt av USAs strategiske reserver, men mengden er forsvinnende liten, og dekker det nasjonale forbruket kun i noen få timer.

Hvis dieselmangel blir en realitet, vil det bli den største klimatiltakskrisen hittil for USA.

The coming diesel shortage could spell disaster for the United States if truck drivers are no longer able to transport food and other goods across the country.

Som Document har påpekt tidligere: Det er god grunn til å føle angst på grunn av klima. Det er dog ikke klimaendringer vi bør frykte, men trusselen fra ekstremt kostbare og totalt meningsløse klimatiltak.

Les også:

Dieselkrisen i USA kan også ramme Europa


Kjøp «Et varslet energisjokk» her!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.