Mens bensinprisen nå jevnlig dupper ned under 20 kroner literen, må man betale mellom 21 og 24 kroner for en liter diesel.

I vinter er det ventet at prisen på diesel vil stige enda mer, skriver Nettavisen.

Ifølge den siste markedsrapporten fra Det internasjonale energibyrået (IEA), så ser det ut til å bli en dyr vinter for landets 1,2 millioner dieselbil-eiere.

«Diesel-priser og «cracks» (differansen mellom råoljepris og prisen på raffinerte produkter) steg til nye rekordnivåer i oktober, og ligger nå henholdsvis 70 og 425 prosent høyere enn på samme tid i fjor», fastslår IEA i rapporten.

Årsakene til det er sammensatt:

  • Destillat-lagrene er tommere enn på mange tiår
  • Streik ved franske raffinerier i oktober og virkningen av boikott slo kraftig inn på dieselprisene i Rotterdam, som er den viktigste europeiske handelssentralen for diesel
  • Diesel-prisene har også steget kraftig i USA i påvente av vintersesongen nordøst i landet

Ekstreme diesel-priser driver inflasjon og skaper økt press i verdensøkonomien og på oljeetterspørselen.

«Ytterligere press fra høye priser og svakere økonomi utløser enda svakere etterspørselsvekst i 2023», anslår IEA.

Men det virkelige riset bak speilet er effekten av boikotten av russisk olje.

Biden-regimet holder raffineri stengt til tross for mulig dieselkrise

Den fulle virkningen av dette får folk føle i desember og februar, anslår IEA:

I oktober var EU-landenes import av russisk olje redusert med 1.1 millioner fat daglig (mb/d) til 1,4 millioner fat per dag. Diesel var ned 50.000 fat per dag til 560.000 fat per dag.

Når råolje- og oljeprodukt-boikotten inntreffer for fullt henholdsvis i desember og februar, må ytterligere 1,1 millioner fat råolje per dag, og en million fat diesel, naftan og drivstoffolje, erstattes.

«Konkurransen fra ikke-russiske diesel-fat blir intens. EU-landene må konkurrere ut de tradisjonelle kjøperne av diesel fra USA, Midtøsten og India», konkluderer IEA i rapporten.

 

 

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!


Kjøp julegavene fra Document!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.