En oljetanker er fortøyd i Novorossijsk, en russisk havneby ved Svartehavet, 11. oktober 2022. Foto: AP / NTB.

EU-landene har med virkning fra 5. februar forbudt import av raffinerte olje­produkter fra Russland, og dermed kan ikke russiske eksportører lenger selge diesel, bensin, fyrings­olje eller nafta til plast­produksjon til Europa.

Nå viser det seg imidlertid at dette forbudet omgås ved hjelp av en trekanthandel der noradfrikanske land som Marokko, Tunisia, Algerie og Egypt har gått inn i rollen som mellommann.

De nord­afrikanske landene kjøper kort sagt russiske oljeprodukter og videre­selger dem til Europa. Det dokumenterer journalisten Will Horner, som er spesialist på olje- og gassmarkedet, i Wall Street Journal.

På overflaten ser alt ut til å fungere. Før krigen eksporterte Russland rundt 60 prosent av sine raffinerte oljeprodukter til Europa, og denne direkte trafikken er nå på det nærmeste borte. Men hvis man følger vareflyten på det internasjonale markedet, er det åpenbart at de samme varene finner veien til Europa ad omveier.

Det viser for eksempel importtallene for Marokko:

Marokkos import av russisk diesel, som lå på rundt 600.000 fat i hele 2021, økte plutselig til to millioner fat bare i januar, og minst 1,2 millioner fat til ventes å ankomme landet i februar.

Og Tunisia:

Tunisia, som nesten ikke importerte noen russiske oljeprodukter i 2021, har de siste månedene slukt russiske leveranser av diesel, fyringsolje, bensin og nafta, som ofte brukes til å lage plast og kjemikalier. Landet kjøpte 2,8 millioner fat med russiske oljeprodukter i januar.

Også i Algerie og Egypt har man sett lignende oppsving, skriver Horner.

Samtidig har flere europeiske land, blant andre Italia, henvendt seg til land i Nord-Afrika og Midtøsten for å finne andre leverandører enn Russland. Land som Tunisia og Marokko eksporterer da også mer raffinerte oljeprodukter til Europa enn før.

Analytikere i bransjen utelukker kategorisk at disse landene har fått en radikalt mye større raffinerikapasitet. Dermed kan man legge to og to sammen. Subtile triks som å blande egne raffineriprodukter med russiske kan også benyttes.

Konsekvensene kan lett observeres:

Marokko, som ikke har noen historie for betydelig dieseleksport, sendte i januar et tankskip med 280.000 fat diesel til Kanariøyene og et annet med 270.000 fat til Tyrkia, samtidig som det strømmet russisk diesel inn i Marokko.

Hverken i Marokko eller Tunisia vil oljedepartementene svare på spørsmål fra Wall Street Journal.

Denne trekanthandelen kan undermindere sanksjonene, idet Russland fremdeles får inntekter og Europa forblir avhengig av de russiske produktene, skriver Horner. Russlands eksport av raffinerte oljeprodukter er ikke gått vesentlig ned siden EUs importforbud trådte i kraft.

Noen forsøk på å omgå sanksjonene mislykkes likevel. Spania nektet nylig et tankskip med diesel fra Maersk en havn fordi det fantes mistanke om at dieselen hadde kommet fra Russland, for deretter å bli lastet om til Maersk-skipet i Middelhavet.

Det danske rederiet fastholder imidlertid at dieselen kom fra Tyrkia. Det reiser spørsmål om russisk diesel også kan ha tatt veien om Tyrkia før videreeksport, slik Marokkos eksport til Tyrkia av denne varen viser er tenkelig.

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

 

Kjøp Alf R. Jacobsens sensasjonelle «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.