Det er strid mellom lokalbefolkningen og innvandrede muslimer i storbyen Daegu i Syd-Korea. Bakgrunnen er bygging av en moské som startet i desember 2020.

Lokalbefolkningen frykter at moskeen i bydelen Daehyeong-dong vil utløse demografiske endringer i byen. Moskébyggingen nærer denne frykten og mange har svoret å flytte fra nabolaget når det islamske bygget står ferdig.

Muslimske studenter ved det nærliggende Kyungpook National University, har siden 2014 brukt et hus i Daehyeong-dong til bønn.

I 2020 kjøpte en gruppe muslimer fra Pakistan og Bangladesh en tomt i nabolaget og i desember samme år fikk de tillatelse fra lokale myndigheter, til å bygge en moské ettersom huset de brukte til bønn bare rommet 150 mennesker og manglet infrastruktur.

Skred av klager 

De koreanske naboene som i årevis hadde funnet seg i støyen i det overfylte smuget når muslimene samlet seg, motsetter seg byggingen av moskeen med nebb og klør. De ser for seg at en moské ville trekke flere muslimer til det lille nabolaget og forverre trengselen.

The Korean Herald og The New York Times har snakket med lokalebefolkningen i Daehyeong-dong: 

– Vi har levd i harmoni med det muslimske samfunnet i nabolaget og delt mat og gaver i høytidene. Vi har ikke klaget på dem. Men se for deg store folkemengder passerer forbi flere ganger om dagen. Lyden av folk, sykler og motorsykler vil gjøre deg gal. Jeg vil flytte om det blir noe av moskeen.

– Vi er ikke imot deres religion, men vi vil ikke ha flere religiøse bygg i vårt nabolag.

– Jeg hadde aldri tidligere sett folk som dem og blant dem var ingen kvinner, bare menn. Tilstrømningen av innvandrere kan undergrave våre verdier, det nasjonale grunnlaget og hele landets karakter.

Godkjennelsen tilbakekalt

Bygging av moskeen fikk grønt lys i desember 2020 og det utløste et skred av klager fra lokalbefolkningen. Presset ble så stort at lokaladministrasjonen tilbakekalte godkjennelsen i februar 2021.

Byggearbeidet ble stanset, men de lokales glede ble kortvarig da muslimene tok saken til retten og vant i desember 2021. For å strø salt i såret stadfestet høyesterett avgjørelsen i september iår.

Appeller om å få moskeen flyttet har heller ikke ført frem. Som siste utvei har koreanerne forsøkt fysisk å hindre byggingen av moskeen i Daehyeong-dong.

Svinekjøtt og grisehoder

Taktikken har variert fra å parkere kjøretøy ved inngangen til moskéområdet, å plassere grisehoder i bakgaten, tilberede svinekjøtt i det fri – til å spille høy musikk i bønnetiden.

Plakater og bannere er også dukket opp i nabolaget med påskrifter som «islam er en ond religion som dreper mennesker», «vi er sterkt imot byggingen av en moské», «koreanere først», «terroristreir» og så videre.

Tross motstanden fra lokalbefolkningen er byggingen seksti prosent fullført. Den forventes å være operativ innen utgangen av 2022.

Lee Hyung-oh er leder av anti-immigrasjonsnettverket «Refugee out». Han sier til New York Times at muslimenes bruk av hijab er grunn nok alene til at de bør holdes ute av landet:

– Vi virker kanskje ekskluderende, men det har gjort oss til det vi er, konsolidert oss som nasjon, vi har overlevd krig, kolonistyre og finanskriser – vi har oppnådd økonomisk utvikling, vi snakker samme språk og tenker de samme tankene.

Dette kunne vi ikke oppnådd med såkalt mangfold. Vi er ikke fremmedfiendtlige. Vi vil bare ta vare på det vi har skapt. 

77.000 kirker

De fleste sydkoreanere som betrakter seg selv som religiøse, tilhører kristendommen. Det er rundt 77.000 kirker i Syd-Korea mot tyve moskeer.

Det er allerede 3,3 prosent innvandrere i Syd-Korea og tallet forventes å vokse eksponentielt. 

Daegu er landets tredje største by målt i folketall. Den ligger i innlandet nordvest for havnebyen Busan. Den har vel 2,6 millioner innbyggere. 

I 2007 tok Taliban 23 sydkoreanske hjelpearbeidere som gisler, og drepte en prest.

De fleste koreanere som anser seg som religiøs, tilhører kristendommen. Grafikk: Korea.net

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.