Eksempler på hva som kan inngå i et beredskapslager i hjemmet. Foto: Lise Åserud / NTB

Både frivillige organisasjoner og offentlige instanser tror behovet for beredskap vil øke. Det er frykt for at dagens kapasitet er for dårlig, ikke minst i private husholdninger.

Dette kommer fram i en rapport som Røde Kors og Institutt for samfunnsforskning har samarbeidet om. NTBs Øyvind Aukrust melder om saken søndag:

– Ett av hovedfunnene er at beredskapsaktørene på tvers av frivillig og offentlig sektor venter at beredskapspresset øker i framtiden, og peker på at dagens beredskapskapasitet ikke nødvendigvis vil være tilstrekkelig, sier Vibeke Wøien Hansen og Marte Slagsvold Winsvold ved Institutt for samfunnsforskning i en pressemelding.

I prosjektet Fremtidens frivillige beredskap har de undersøkt hvordan endringer og trender i samfunnet vil påvirke beredskapen og de frivilliges rolle i beredskapen.

Flere trusler

Rapporten bygger på intervjuer og spørreundersøkelser, og de som har svart på spørsmålene, er enten engasjert i frivillige organisasjoner eller ansatt i for eksempel politiet eller innenfor kommunal beredskap.

Mange av dem som har svart, mener at flere typer trusler mot samfunnet blir mer sannsynlige, og nevner blant annet epide­mier, antibiotikaresistens, kjernefysiske trusler og mulig utkobling av kommunikasjons­utstyr, for eksempel som følge av solstorm eller cyberangrep.

Strømmen kan bli borte, og vannet kan bli borte, i kortere eller lengre perioder.

Samtidig påpekes det at befolkningen blir eldre og derfor gjerne vil være mer sårbare når en hendelse inntreffer.

Trenger folk og utstyr i beredskap 

I pressemeldingen sier Arne Thorheim i Røde Kors at det er behov for både flere folk og mer utstyr dedikert til beredskapen i samfunnet.

– Vi kommer til å trenge flere frivillige og evne å omstille oss for å møte et risikobilde i stadig endring, og ressurser som sikrer at vi kan gjennomføre øvelser og anskaffe, vedlikeholde og ta i bruk moderne utstyr, sier Thorheim, som er leder for samfunnssikkerhet og beredskap i Røde Kors.

Private husholdninger er utsatt 

Han mener også at det er viktig at husholdninger forbereder seg slik at de kan takle kriser av ulike slag og av ulik varighet:

– Hele befolkningen må ta inn over seg at større kriser kan ramme, og at vi må være forberedt på å klare oss selv i flere dager. God egenberedskap blir bare viktigere og viktigere, sier Thorheim.

I et slikt privat beredskapsbilde inngår for eksempel det å ha et lager av drikkevann, matvarer, brensel og tilgang til alternative kokemuligheter om strømmen blir borte.

I en del land, ikke minst USA, har slik privat beredskap lenge vært nokså utbredt og kalles «prepping».

Også i Sverige er dette mer vanlig enn i Norge. Her er en svensk oversikt over hva som kan inngå i en slik privat beredskapsplan.

 

Viktige bøker! Bestill fra Document forlag:
Kjøp Kents bok her!

Bestill også:

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Forhåndsbestill «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson i dag!

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.