FrP-leder Sylvi Listhaug tordner mot den offentlige pengebruken. Foto: Terje Pedersen / NTB

Sylvi Listhaug refset regjeringens bruk av fellesskapets penger til «meningsløse» formål, da hun holdt tale til partiets landsstyre lørdag.

FrP har denne helgen landsstyremøte, og partileder Sylvi Listhaug benytter anledningen til å kjøre ut mot det fremlagte statsbudsjettet fra Støre-regjeringen.

Listhaug mener regjeringen både har prioritert feil og brukt for lite penger. Hun er hard i sin karakteristikk av den politikken som føres av de rødgrønne:

– Jeg har ett spørsmål: Hvis ikke nå er riktig tidspunkt å bruke litt mer av fellesskapets enorme rikdom, når i pokker er riktig tidspunkt da? spurte Listhaug, ifølge NTB.

Hun tar spesifikt opp strømprissituasjonen, der hun mener regjeringen viser lite handlekraft på vegne av befolkningen:

Dersom FrP fikk styre, ville det blitt satt en makspris på 50 øre for strøm, drivstoffavgiftene ville blitt fjernet, og matmomsen ville blitt halvert, erklærer Listhaug.

En annen aktuell sak hun omtaler, er at en rekke av Norges rikeste personer har funnet det nødvendig å flytte til andre land. Det mener hun er et resultat av uklok politikk fra regjeringen, og at dette er svært lite gunstig for landet.

FrP-lederen mener nemlig at det å gjøre Norge til et mindre gunstig land å være i for de rike, bidrar til å hemme verdiskapningen i landet, noe som går ut over alle.

Spesielt tar hun et oppgjør med forestillingen om at det på denne måten blir «mindre forskjeller». Hun påpeker at det ikke er noen automatikk i at folk flest får det bedre ved at de rike blir borte:

– Det er bare å jage de fem prosent rikeste til Sveits, så har jo forskjellene gått ned i Norge. Men får vanlige folk det bedre av at viktige skattytere, og ikke minst arbeidsskapere, flytter ut av Norge? spurte Listhaug retorisk.

Ikke minst går Sylvi Listhaug og FrP inn for en rekke kutt i offentlige utgifter.

Blant det hun kaller «meningsløse utgifter» lister FrP-lederen opp klima, bistand, kultur og NRK. Dette er poster som til sammen utgjør formidable milliardbeløp, og som partiet mener bør barberes kraftig.

Men av stortingspartiene per i dag er det i praksis kun FrP som ønsker markante kutt i disse budsjettpostene, så det er lite trolig at det er mulig å gjøre noe vesentlig på disse feltene med det første.

Her vil enkelte innvende at FrP faktisk satt i regjering i nesten to perioder under Erna Solberg, og da også hadde finansministeren (Siv Jensen), uten at det dermed ble tatt spesielt merkbare grep på de nevnte punktene.

Da FrP valgte å forlate regjeringen før siste periode var omme, var det ikke grunnet manglende gjennomslag for kutt i disse budsjettpostene, men på grunn av IS-kvinnesaken. Les mer om den under.

Men siden den gang har altså FrP skiftet ledelse, og partiet fremstår med et tydeligere fokus i retning av nettopp slike omprioriteringer.

Hvorfor gikk FrP ut av regjeringen?

Ny bok! Bestill fra Document forlag:

Forhåndsbestill «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson i dag!

Bestill også:

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.