Selv i en alvorlig tragedie klarer ikke woke-mafiaen å se det menneskelige aspektet. Kamala Harris utnytter orkanen Ian som rammet Florida til å fremme en identitetspolitisk agenda.

Kan en orkan være rasistisk? Vel, det virker nesten slik når man hører USAs hjelpeløse visepresident snakke. Hun ble intervjuet, og temaet var orkanen Ian. Ifølge Harris var det grupper med lav inntekt og hudfarge (colour, som betyr alt bortsett fra hvit) som ble mest påvirket av ekstreme forhold.

Var orkanen Ian virkelig så ondsinnet at den valgte sine ofre ut fra hudfarge?

Andre beskriver orkanen som «miljømessig rasisme».

Many experts point to environmental racism for flooding in the U.S. “disproportionately harming African American neighborhoods.”

Samme artikkel ber om at orkaner burde sørge for mer likhet.

As Hurricane Ian reaches Florida, remember who suffers the most. The destruction from hurricanes is never equally distributed.

Brenda O’Neill skriver i Spiked om hvor ekstremt fort rase ble et tema etter at orkanen Ian rammet Florida. Og det var ikke bare «Black Twitter» og deres hvite allierte fra øvre middelklasse som benyttet en naturkatastrofe for å peke på den urettferdige forskjellen mellom raser i det moderne USA.

Visepresidenten kunne ikke la en slik mulighet passere. I en samtale med den indiske Bollywood-stjernen Priyanka Chopra Jonas under Democratic National Committee’s Women’s Leadership Forum på fredag.

Harris made her comments about Hurricane Ian hitting ‘communities of colour’ hardest. ‘And women’, Chopra interjected. ‘Absolutely’, Harris replied. So Ian’s sexist, too.

Glemte Harris LGBT i sin fremhevelse av hvem orkanen Ian var ute etter? Dette blir nok rettet opp neste gang. En rasistisk og kvinnefiendtlig orkan må vel være transfobisk også?

Orkanen var en menneskelig tragedie, og ikke en identitetspolitisk hendelse, skriver O’Neill. Over 100 mennesker skal være drept.

At Harris og andre ser på denne ulykken og fokuserer på hudfarge, for dem å se denne stormen utfolde seg og tilsynelatende ha mer empati med noen ofre enn andre, fanger opp i hvilken grad de nye elitenes identitære besettelser har ødelagt den gamle humanistiske moralen.

Harris glemte selvsagt ikke «equity» (utfallslikhet). Å kreve equity er ren kommunisme, da det betyr at alle skal ha like mye, uansett talent, livsstil, yrkesvalg, og innsats. Et eksempel er likelønn. For henne var orkanen Ian et ytterligere bevis på hvor nødvendig hennes «equity-agenda» er.

Hun sa til Chopra at «vi» måtte adressere den innvirkningen denne fryktelige orkanen har, men på en måte som handlet om å gi ressurser basert på «equity».

– [Hvis] vi vil at folk skal være på et likeverdig sted, må vi noen ganger ta hensyn til disse forskjellene og gjøre det arbeidet, sa Harris.

Dette ble av mange oppfattet som en oppfordring til å fokusere på rase og kjønn, og dele ut pengene til de som passet inn i woke-agendaen, i stedet for å prioritere alle menn og kvinner som var hardt rammet av orkanen, uansett hudfarge.

Kamala Harris ble anklaget for å skape «unødig panikk» ved å gi inntrykk av at assistanse etter orkanen ville rettes mot hvilken status du hadde før orkanen,  med særlig fokus på hudfarge.

Floridas guvernør Ron DeSantis var også kritisk til uttalelsene til visepresidenten, som han beskrev som «latterlige».

Selv hennes egen kollega, transportminister Pete Buttigieg, mente Harris fokuserte feil, og uttalte at det er noen folk som ser politikk hvor politikk ikke er nødvendig.

Dette er ikke første gangen identitetspolitikk har konsekvenser under katastrofer i USA.

Da katastrofen rammet New Orleans i form av orkanen Kathrina, meldte mange hundre brannmenn seg til frivillig innsats for de som var i ferd med å dø av mangel på mat, rent vann og varme klær.

FEMA sendte de umiddelbart til: (New Orleans? Gulfport?) Neida – de ble sendt til Atlanta for å gjennomgå «sensitivity training». Man kan jo ikke redde menneskeliv på en rasistisk eller kvinnefiendtlig måte. Da er det – tydeligvis – bedre at folk bare dør.

Og – for at dere skal forstå alvoret: folk døde faktisk på grunn av slike «prioriteringer».

Selvsagt er det også denne gangen noen som mener klimaendringer har skylden. Også The Guardian fokuserer på «klimakrisen» og beskriver orkanen nesten som en demonisk kraft.

Klimaendringer virket en gang som en fjern trussel. Ikke nå. Vi kjenner nå igjen ansiktet, og altfor godt.

Woke-fokuset som Harris og en hel haug av andre viser, er et eksempel på hvordan Vesten har tapt sin moralske grunnmur. I en katastrofe hjelper man de man kan, uten å tenke på kjønn, hudfarge eller hvilken inntekt de hadde før katastrofen.

Historisk sett anklaget menneskene seg selv for naturkatastrofer, sier O’Neill. Nå er det annerledes.

Tidligere så mange samfunn på katastrofer som advarsler fra Gud for syndig oppførsel. Nå ser våre antatt smarte og sekulære eliter på katastrofer som naturlige bekreftelser på den råtne moralen i det 21. århundres vest.

Men det er selvsagt Harris og hennes allierte som har mistet alle former for moral. Dette betyr dog ikke at vi skal beskylde henne for å ha forårsaket orkanen. Men hun og hennes woke-allierte har null problemer med å anklage oss i Vesten for å ha skylden for flomkatastrofen i Pakistan.

Kamala-gjengen utnytter orkanen Ian, og andre katastrofer, for å fremme sin moralistiske klarhet, om rase, kjønn, klima, rettferdighet, you name it.

Selv er Harris en del av Biden-regimet, som har skapt krise i USA gjennomidiotpolitikk, klimahysteri, tyranni og åpne grenser i løpet av under to år. Dette er det moralske idealet til Demokratene anno 2020-22.

Mange mennesker er i ferd med å miste tålmodigheten på denne formen for  feil valg av fokus i møtet med både hverdag og nød. Mange har allerede mistet all tillit til de politiske klovnene som det påstås at vi har valgt.

O’Neill avslutter med å skrive at de nye elitene ikke er så moderne som de liker å tro.

De dømmer et helt samfunn etter hudfarge i stedet for behov, og peker på naturens «advarsler fra fremtiden» – vi styres av hysterikere som har iført seg en maske seg for å fremstå som progressive.

Vi kan ikke la oss kontrolleres av folk som Biden, Harris – heller ikke slike som Støre og Barth Eide. Woke-ideologien må motarbeides til den avgår med døden, ellers så er det vi vanlige folk som blir ofret. Der er vi for øvrig langt på vei allerede.Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.