Norge følger EU og sier opp visumavtalen med Russland. Oppsigelsen er midlertidig. Noen land, som Latvia og Estland, gir ikke visum til russere overhodet. Norge er nå del av samme boikottlinje, også hva angår sivile russere som ikke står på sanksjonslistene.

Dermed gjelder visumforordningens vanlige regler om dokumentasjon, flerreisevisum, gebyr og saksbehandlingstid for borgere av Russland. Det opplyser Utlendingsdirektoratet (UDI) torsdag.

Norge følger dermed EU, som gjorde tilsvarende tidligere denne måneden.

I en melding på sidene til den norske ambassaden i Moskva opplyses det at den norsk-russiske avtalen om visumforenkling er midlertidig suspendert. (NTB)

Man kan si at mens Sovjetunionen bygget en mur mot Vesten for både mennesker og ideer, er det nå Vesten som bygger en mur mot Russland og Belarus.

På UDIs hjemmeside står under Informasjon til russiske borgere:

Hvis du er i Norge og ikke får tilgang på pengene dine på grunn av sanksjoner mot Russland, kan ikke UDI bistå deg med dette. Du må kontakte den russiske ambassaden.

Alle restriksjoner har gjort reising ut og inn av Norge og Europa svært vanskelig:

Hvis du er i Norge og ikke får tilgang på pengene dine på grunn av sanksjoner mot Russland, kan ikke UDI bistå deg med dette. Du må kontakte den russiske ambassaden.

Russere som søker visum må ha forsikringsavtale opp til 30.000 euro, men det holder ikke med russisk forsikringsselskap. Man må ha et selskap som kan utbetale pengene i eurosonen.

Siden russiske banker ikke lenger er koblet til vestlige, blir det svært vanskelig for russere å oppfylle kravet om å kunne finansiere oppholdet. Man er avhengig av private velgjørere.

Når du skal besøke Norge, må du vise at du har nok penger til oppholdet ditt i Norge og til hjemreisen. På grunn av EUs sanksjoner mot Russland, er penger i russiske bankkontoer ikke lenger tilgjengelige for besøkende i Schengenområdet. Derfor har kravet til dokumentasjon av at du har penger til oppholdet i Schengen endret seg. Hvis du ikke kan dokumentere at du får tilgang på pengene dine mens du er i Norge, kan en person som er bosatt i Norge eller en norsk virksomhet utstede en økonomisk garanti for deg.

Innledningsvis møtes eventuelle besøkende av følgende «hilsen» fra UDI:

Selv om du får innvilget et besøksvisum eller en oppholdstillatelse, kan det være vanskelig for deg å reise til Norge på grunn av kansellerte fly. UDI kan ikke hjelpe deg med å reise til Norge.

Russere er m.a.o. uønsket. Dette harmonerer dårlig med sympatien man uttrykker for den russiske opposisjonen. Det går nå fulle fly ut av Russland til Tblisi og Istanbul. Men ikke til vesteuropeiske hovedsteder.

 

https://www.udi.no/viktige-meldinger/informasjon-til-russiske-borgere/

 

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.