Den nye kvartalsrapporten til Det internasjonale atomenergibyrået, IAEA, tegner et alarmerende bilde av Irans atomprogram. IAEA kan ikke lenger garantere at Iran ikke har et hemmelig program med militært formål. I juni skrudde regimet av kameraene. Iran nærmer seg «breakout», de kan ha en bombe om noen uker eller måneder.

IAEA kan ikke lenger følge med på sentrifugene.

Iran har eskalert anrikingen av uran. Det er leder av IAEA, Rafael Gossi, som registrerer en alermerende utvikling.

Det anslås at landet nå er i besittelse av over 55 kilo uran med en anrikningsgrad på 60 prosent.

Ifølge eksperter er det nok med 50 kilo av dette materialet for å lage et atomvåpen basert på 90 prosents anriking. Det betyr at Iran teknisk sett er svært nær ved å kunne lage en atombombe.

Men Iran har forberedt seg på å lage mange fler.

IAEA-ekspertene vet ikke nøyaktig hvor mye anriket uran Iran er i besittelse av, men de anslår at landet når har 3.940 kilo, over 19 ganger mer enn grensen som er satt i atomavtalen, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det er også flere hundre kilo mer enn hva Iran hadde da IAEA kom med sin forrige kvartalsrapport i mai.

Ett spørsmål oppstår når man leser disse tallene: Iran har siden Biden ble valgt forhandlet om en gjeoppliving av atomavtalen JCPOA som ble inngått under Obama og oppsagt av Trump. Eskaleringen av programmet har skjedd parallelt med forhandlingene. Spørsmålet er om Iran i det hele tatt har ment alvor. Hvis de får opphevet sanksjonene vil de innkassere milliarder på olje og gass. Da kan det være de plystrer avtalen en lang marsj og bygger bomber.

Det kan de gjøre i forvissning om at de har Russland og Kina på sin side. Alliansen mellom disse er tettere etter Ukraina.

Utviklingen de tre siste måneder tyder på at Iran styrter mot en atombombe.

Ifølge Grossi har IAEA de tre siste månedene heller ikke fått mulighet til å observere produksjonen av nye sentrifuger som brukes til anrikingen. Årsaken er at overvåkingskameraene ble fjernet av iranske myndigheter i juni.

Den dagen Iran detonerer en atombombe er verden blitt et annet sted. Presteregimet er i stand til å bruke den. Derfor vil Israel og Saudi-Arabia kanskje rette et dødelig slag mot Iran før det er for sent. Interessant nok handler filmsuksessen Maverick om et slikt bombetokt for å stanse et land å go nuclear. Navnet Iran nevnes ikke, men alt passer.

En iransk bombe vil være en detronisering av USAs rolle, ikke bare i Midtøsten men hele verden. Det vil være en offentlig ydmykelse av Biden-regimet som har fortsatt å la Russland forhandle på sine vegne.

Saudi-Arabia har ingen tillit til Biden. Mohamed bin Salman nektet å ta telefonen da han ringte og han ga ikke Biden det han ba om da han kom på besøk: Mer olje.

Takket være Trumps Abraham-avtaler er Israels stilling i Midtøsten kraftig styrket, men en iransk bombe er likevel en dødelig trussel mot den jødiske staten. Iran blir det andre islamske landet som får bomben etter Pakistan.

Takket være Biden-regimet og mediene som har vært klakører, kan vi få et atomkappløp i Midtøsten.

For appeaserne har det vært Trump som var den stygge ulven. Men Trump forsto presteregimets natur. Det gjør ikke appeaserne. De fortsetter å legge skylden på Trump.

Norsk presse er blant de fremste appeaserne. NTB kunne ikke få seg til å gi nyheten den plass den fortjente. NTB og særlig Nils Inge Kruhaug har hele tiden latterliggjort påstander om at Iran har et hemmelig atomprogram, til tross for alle indikasjoner over lang tid på at det er sant. Hvis man benekter en slik mulighet kan man lettere fordømme Israel som har likvidert den ene atomforskeren etter den andre.

NTB fortsetter å hylle avtalen lenge etter at dens svakheter har vist seg.

Da den ble inngått, ble den hyllet som en stor seier for det internasjonale diplomatiet.

Den ble hyllet av en spesiell gruppe innen diplomatiet. Men det er lenge siden. Historikken bak avtalen er ikke flatterende for Obama. Han hadde en visjon og strategi og Iran spilte en nøkkelrolle. Han ville ikke innse at han hadde tatt feil og kjørte på. Selv nå hvor han trekker i trådene, vil han ha en avtale.

Det er Obama som har gjort en iransk bombe mulig.

 

Kjøp Alf R. Jacobsens sensasjonelle «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.