Damp stiger opp fra kjøletårnene ved kjernekraftverket i Grohnde i Tyskland den 29. desember 2021 – to dager før driften der ble innstilt. Foto: Julian Stratenschulte / DPA via AP / NTB.

En gruppe på 20 tyske professorer har skrevet et opprop som snart skal offentliggjøres, der de krever at planene om å nedlegge de tre kjernekraftverkene som fremdeles er i drift i Tyskland, skrinlegges på grunn av energikrisen.

De stigende energiprisene og den svekkede energisikkerheten truet Tysklands konkurranseevne og velstand, skriver professorene bak «Stuttgart-erklæringen», som er omtalt i Die Welt.

Med en ensidig satsing på sol- og vindkraft med gasskraft i bunnen der Tyskland endt opp med energimangel, hevder gruppen.

De tyske vitenskapsfolkene, som arbeider innenfor tekniske og økonomiske disipliner, viser ikke bare til behovet for energi til overkommelige priser, men også til «klimabeskyttelse». Ved å nedlegge resten av den tyske kjernekraften som planlagt, vil brukes av kullkraft øke enda mer enn hittil, fastslår de.

Flere forskere vil slutte seg til oppropet, skriver initiativtageren til erklæringen André Thess, som er professor i energilagring ved Universitetet i Stuttgart. «Det finnes en stadig bredere vitenskapelig konsensus om at Tyskland ikke lenger kan ignorere uttalelser fra klimapanelet om kjernekraft som klimabeskyttende teknologi», sier han til Die Welt.

Professorgruppen vil sende Stuttgart-erklæringen til den tyske Forbundsdagens petisjonskomité med sikte på at offentligheten kan undertegne oppropet. Hvis minst 50.000 skriver under, vil personene bak oppropet i henhold til regelverket ha rett til å forklare sine anliggender til komiteen, skriver Die Welt.

Tanken på å fortsette med kjernekraften i Tyskland også etter den planlagte avviklingsdatoen 31. desember 2022, er heller ikke lenger tabu hos De grønne.

Forbundsdagens visepresident Katrin Göring-Eckardt, som representerer nettopp De grønne, sa nylig at man må kunne snakke om å fortsette med kjernekraft hvis alternativet er en reell nødsituasjon der for eksempel sykehusene ikke lenger kan drive som normalt.

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.